Hard werken loont!

Op 3 december 2016
482033686.jpg

Op 3 december 2016 publiceerde het Nieuwsblad de resultaten van de enquête over gemeentelijke dienstverlening, anoniem gecontroleerd in alle 308 Vlaamse gemeenten. Als blijk van erkenning kregen de 30 best presterende steden en gemeenten niet alleen een ruim verslag in de krant, ze werden ook persoonlijk bezocht en kregen een oorkonde en een vlag om uit te hangen. En ja, Geel is er ook bij, we behaalden de 23ste plaats op een totaal van 308 gemeenten! En fier dat we daarop zijn!
Maar, we bereikten dit resultaat dankzij de enorme inzet van zovelen! Een 10 voor ondernemersklimaat krijg je enkel wanneer zowel het bestuur als ondernemers en kandidaat ondernemers elkaar vinden en proberen te versterken. Handelaars, horeca, ondernemersloket, centrummanager en bestuur werken samen om Geel aantrekkelijk te maken en te houden voor ondernemers. 'Samenwerken', anders lukt het niet! Dankjewel aan iedereen die heeft bijgedragen om deze 10 binnen te halen.
De bereikbaarheid van het bestuur, van onze diensten, van onze burgemeester scoort zeer goed, een bewijs dat 'ten dienste staan van de burger' aardig lukt in Geel. Het behoort tot de kerntaken van een gemeente/stad en van het bestuur om de burger te woord te staan, de nodige documenten tijdig te verlenen en gemaakte afspraken na te komen. Geel verwacht volgend jaar haar 40.000ste inwoner, de dienstverlening moet hierop afgestemd worden, inwoners moeten op een eenvoudige en snelle manier geholpen kunnen worden. Daar blijven we op inzetten en blijven we op toezien.
De website van de stad Geel is verouderd en is aan verandering toe. Wij hebben het nodige budget voorzien om volgend jaar de uitrol van de nieuwe website mogelijk te maken. Ook de huisstijl wordt aangepast, stad en sociaal huis groeien verder naar elkaar toe en de verschillende diensten maken we als onderdeel van de stad zichtbaar, met respect voor ieders eigenheid.
Een nieuw elektronisch platform, zal moderne en efficiënte communicatie met de burger mogelijk maken. Het systeem is gemaakt om 'thuis' bepaalde documenten op te vragen, evengoed kunnen documenten die een openbaar karakter hebben, gemakkelijk opgezocht worden. En zo zijn we met de 'werkpuntjes' van ons rapport al bezig, zonder dat we wisten hierop stiekem gecontroleerd te worden.
Dankjewel aan al onze medewerkers, die dagdagelijks alle vragen, van wie dan ook, correct en eerlijk beantwoorden. Jullie beschikken over de juiste houding en ingesteldheid om je taak binnen een openbaar bestuur te vervullen. Mede door jullie inzet hebben we deze goede score behaald, een hard werkend bestuur - en dat zijn we - kan dat alleen niet bereiken.

Met vriendelijke groeten
Vera Celis
Burgemeester stad Geel
Vlaams parlementslid

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is