Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 30 januari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vandaag werd in de media aangekondigd dat ten gevolge van de lage-emissiezone in de stad Antwerpen, De Lijn een verschuiving doorvoert binnen de ingezette bussen. Vanaf 1 februari kunnen de meest vervuilende bussen niet langer in de stad ingezet worden. De Lijn voert daarop een wissel door …

Op 3 december 2016

Op 3 december 2016 publiceerde het Nieuwsblad de resultaten van de enquête over gemeentelijke dienstverlening, anoniem gecontroleerd in alle 308 Vlaamse gemeenten. Als blijk van erkenning kregen de 30 best presterende steden en gemeenten niet alleen een ruim verslag in de krant, ze werden ook …

Op 27 november 2016, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Als schepen van Dierenwelzijn ben ik tevreden dat we in Geel beslisten om het slachten van dieren tijdens het Offerfeest niet meer “te subsidiëren”. De tussenkomst van de stad wordt dus afgeschaft. Wel behouden we deze financiële middelen voor de ondersteuning van de cultuurgemeenschap zelf, voor …

Het stadsbestuur is erin geslaagd om dankzij een strikt financieel beleid van onze schepen Pieter Verhesen, ondersteund door zijn diensten, opnieuw beleidsruimte te creëren zodat voor om en bij de 12 miljoen euro aan investeringen konden goedgekeurd worden tijdens het laatste begrotingsconclaaf …

Op 22 november 2016

OCMW’s krijgen voortaan jaarlijks 150 euro personeelsomkadering extra per leefloner. Dat heeft de federale regering beslist. De totale steun per leefloner stijgt zo naar 470 euro. “Met deze extra toelage wil de regering de OCMW’s compenseren voor de extra taaklast die ze ondervinden als gevolg van …