Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 24 maart 2017, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

Onze Schepen van Ruimtelijke Ordening, Bart Julliams, ging de Geelse ruimtelijke visie voorstellen in het Vlaams Parlement tijdens het congres 20 jaar structuurplan Vlaanderen. Sinds 2013 kijken we in Geel op een sterk participatieve en andere manier naar onze ruimtelijke toekomst. Geel zet in op …

Op 2 maart 2017, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Stadsontwikkeling

In de verkaveling van de St Barbarastraat werd bij de aanleg, 10 jaar geleden, het voorziene speelpleintje over het hoofd gezien. N-VA raadslid Benny Eyckmans deed daarom een bevraging bij de wijkbewoners en 91% van de ondervraagden gaf aan dat ze meer kleur en speelgelegenheid voor de deur wensten …

Op 20 mei 2016, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Stadsontwikkeling

De plannen om de terreinen van de kleuterschool te verkopen zorgen sinds enige tijd voor grote ongerustheid bij de dorpsbewoners van Winkelomheide. Het perceel van de kleuterschool wordt immers al lang gezien als een extra ruimte die kan gebruikt worden bij evenementen van o.a. het …

Op 14 december 2015, over deze onderwerpen: Cultuur, Stadsontwikkeling, Verenigingsleven

De gemeenteraad van Geel gaf vandaag (14 december 2015) zijn  goedkeuring voor  het project “brouwerij Nieuwstraat”. Onze fractie zette dit mee op de politieke agenda bij het opstellen van het bestuursakkoord in 2013 en bleef actief op dit punt  inzetten. Het bestuur engageerde zich voor een verdere …

Op 30 oktober 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Stadsontwikkeling, Trage Wegen

2014, N-VA Geel heeft beloofd werk te maken van de herwaardering van de trage wegen. Dit is uiteraard in het bestuursakkoord gekomen. Het startschot is gegeven. N-VA Geel voert uit wat ze heeft beloofd. Het eerste infomoment voor het Trage Wegen project Geel is een feit. Hanne Govaers legde de …

Op 23 september 2015, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Stadsontwikkeling

Op donderdag 17 september ging, als onderdeel van het gedeeltelijk herzien van het Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan (G.R.S.), het eerste stadsdebat van start. Schepen Bart Julliams gaf een duidelijke, transparante openingsspeech zodat iedere aanwezige vanaf de eerste minuut mee was in het …