Nieuws over dit onderwerp

Geel zet sterke score neer in Vlaamse gemeentetest

De krant Het Nieuwsblad neemt in haar “Grote gemeentetest” de Vlaamse gemeenten onder de loep. In deze test scoort onze stad opvallend goed. Geel krijgt een score van 7,23 op 10, en staat daarmee op …

Nieuw Vlaams geld voor mobiliteit in Geel

De Vlaamse Regering heeft de investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer opgetrokken tot recordhoogte en dat zal ook voelbaar zijn in Geel. De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer …

Verknal je feest en dat van anderen niet!

De campagne "Ik knal zonder vuurwerk" die in 2015 gelanceerd werd door de politiezone Balen-Dessel-Mol, wordt nu overgenomen door alle 20 Vlaamse brandweerzones. De sensibiliseringscampagne krijgt dit …