Marleen Verboven

Cultuur is de levensstijl van een samenleving

Marleen Verboven is sinds 1981 huisarts te Oosterlo. In 2013 werd zij Schepen van Cultuur, Toerisme, Internationale Samenwerking & Stadsvernieuwing.

In 2012 nam zij voor de eerste maal deel aan de lokale verkiezingen. Opgegroeid in een warm Vlaams nest, was haar keuze voor N-VA dan ook voor de hand liggend. ”Mijn eerste bestuursmandaat in de stad Geel was een nieuwe wereld die openging met nieuwe spelregels. Toch ben ik en mijn teams trots op de oogst van deze zes jaar zoals Middle Gate, de Cultuurkampen, de betere toegankelijkheid van musea en kerken, de mobilhome parkings, de opening van het Brouwhuis en vooral het betrekken van de deeldorpen in het cultureel gebeuren."

"De kiezer heeft er voor gezorgd dat ik een tweede mandaat kan opnemen en mijn team en ik gaan de positieve verandering die we gebracht hebben verderzetten met minstens evenveel enthousiasme en gedrevenheid.”

"Een veilig en welvarend Geel, maar ook een stad die de mogelijkheden biedt om cultuur te proeven.”