Marleen Verboven

Cultuur is de levensstijl van een samenleving

Marleen Verboven is sinds 1981 huisarts te Oosterlo. In 2013 werd zij Schepen van Cultuur, Toerisme, Internationale Samenwerking & Stadsvernieuwing.

In 2012 nam zij voor de eerste maal deel aan de lokale verkiezingen. Opgegroeid in een warm Vlaams nest, was haar keuze voor N-VA dan ook voor de hand liggend. ”Mijn eerste bestuursmandaat in de stad Geel was een nieuwe wereld die openging met nieuwe spelregels. Toch ben ik en mijn teams trots op de oogst van deze zes jaar zoals Middle Gate, de Cultuurkampen, de betere toegankelijkheid van musea en kerken, de mobilhome parkings, de opening van het Brouwhuis en vooral het betrekken van de deeldorpen in het cultureel gebeuren."

"Graag wil ik een tweede mandaat opnemen, indien de kiezer het toelaat, om het harde werk dat geleverd werd door onze ploeg, en de positieve verandering die we gebracht hebben, met minstens evenveel enthousiasme en gedrevenheid verder te zetten.”

Een veilig en welvarend Geel, maar ook een stad die de mogelijkheden biedt om toeristen te ontvangen en cultuur te proeven.