Complex Project? Wat is dat?

Op 16 april 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Oorspronkelijke trace

Als voorzitter van N-VA Geel ben ik natuurlijk enorm blij om te horen dat onze coalitiepartner verheugd is met de beslissing om de eventuele regionale ontsluiting van Geel en de eventuele doortrekking van de Geelse ring te behandelen als een "complex project". Als lezer zal je al gemerkt hebben dat ik in tegenstelling tot mijn CD&V collega iets voorzichtiger ben in mijn communicatie aangezien dit eigenlijk nog maar de start is van alles en er bijlange nog niet beslist is dat de regionale ontsluiting of de doortrekking van de Geelse ring er ook effectief komt.

Laat me eerste beginnen met uit te leggen wat een "complex project" dan ook wil zeggen. De term "complex project" is in het leven geroepen door de Vlaamse overheid bij decreet van 25 april 2014. In dat decreet wordt een nieuwe methodologie uitgelegd die het mogelijk moet maken om unieke en moeilijke projecten op een dusdanige manier aan te pakken dat ze op een redelijke termijn succesvol kunnen voltooid worden. De belangrijkste principes die gebruikt worden in die procedure zijn open communicatie en transparantie, participatie, maatwerk, oplossingsgericht samenwerken, een geïntegreerde aanpak en procesregie in de handen van de actoren. Om dit even in mensentaal om te zetten, de hele procedure is erop gericht om met zoveel mogelijk betrokkenen rond de tafel te gaan zitten en aan ieder van die actoren inspraak te geven om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Laat nu net dat laatste zijn waar N-VA Geel van in het begin voor ijverde in dit dossier. In tegenstelling tot sommigen die het oorspronkelijke (en vernietigde tracé) zomaar klakkeloos opnieuw op tafel wilden leggen, zijn wij verder gegaan op de weg die al van in het begin van de legislatuur is ingeslagen door onze schepen Bart Julliams. Inspraak van de burger is voor onze partij een absolute must en een uitgewerkte analyse van experten is daarvoor een noodzakelijk startpunt. Daarom ook dat N-VA Geel niet zomaar wou meegaan in het oorspronkelijke tracé, en dat om verschillende redenen.

De eerste en misschien belangrijkste reden is dat het om een vernietigd tracé gaat. Het lijkt ons dan ook een staaltje van oude politieke cultuur wanneer wij nu ongeacht van die beslissing halsstarrig zouden volhouden en dat tracé aanhouden. Er waren hoedanook een aantal extra stappen nodig om dit traject opnieuw rijp te maken voor de bevoegde instanties en om het levensvatbaar te maken voor de te volgen procedure.

De tweede reden is dat ondertussen de realiteit enorm veranderd is. Immers, vlakbij het oorspronkelijke tracé ligt nu een woonwijk welke in het geval van de doortrekking een enorme hinder zou ondervinden van deze nieuwe verkeersader. Bovendien is in de tussentijd ook de nieuwe verbindingsweg tussen Kasterlee en Geel in gebruik genomen, een belangrijke verkeerstechnische verandering waarmee in de oorspronkelijke studie geen enkele rekening gehouden is. Een eenvoudige analyse op basis van Google Maps leert al snel dat de snelste weg tussen de afrit Retie en de oprit Geel-West vijf minuten sneller is via de nieuwe verbindingsweg dan via de Retiesebaan/St-Dimpna. Zal een doortrekking van de ring dan wel een ontlasting van St-Dimpna opleveren?

Bovenstaande bedenkingen hebben onze partij dan ook doen beslissen om dan ook de volgende stappen te nemen:

  1. Het uitvoeren van een nieuwe studie die ten eerste de nood en ten tweede, indien die nood er blijkt te zijn, het best mogelijke tracé uittekent voor de doortrekking van de ring.
  2. Het indienen van een dossier bij de bevoegde instanties om zo snel mogelijk het project te voltooien wanneer die doortrekking nodig blijkt op het beste tracé.

De goedkeuring als "complex project" van de regionale ontsluiting van Geel en de doortrekking van de Geelse ring is het onderbrengen van die twee bovenstaande stappen onder dezelfde paraplu en met de inspraak van experten, burgers en alle andere betrokken partijen zoals N-VA Geel dat van in het begin wenste. We zijn dan ook ontzettend blij te horen dat onze coalitiepartner onze vreugde deelt. De beslissing is nog maar de eerste kleine stap op een hele lange weg, maar N-VA Geel blijft werken om een oplossing te vinden voor de overlast op de as Retieseweg, St-Dimpna, Gasthuisstraat en Diestseweg.

Meer informatie over complexe projecten vindt u op www.complexeprojecten.be.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is