Nieuws

Op 7 juni 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Jong N-VA, Partij

Op 1 juli 2021 zal Marleen Verboven haar mandaat als Geels schepen neerleggen. Haar bevoegdheden Cultuur, ICT en Internationale Samenwerking zullen worden overgenomen door partijgenoot en huidig fractievoorzitter Pieter Cowé.   Negen bewogen en bevlogen jaren Marleen Verboven stond bij de …

Op 21 april 2021, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Mobiliteit, Partij, Ruimtelijke ordening, Veiligheid

N-VA-schepen Tom Corstjens, Bart Julliams en burgemeester Vera Celis brachten elk vanuit hun eigen beleidsdomeinen elementen aan die niets anders toelieten dan op 19 april 2021 een duidelijk en gemotiveerd negatief advies te formuleren als college van burgemeester en schepenen van Stad Geel …

Op 18 februari 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Gezondheid, Ruimtelijke ordening, Sport, Stadsontwikkeling

De gemeenteraad startte met een poëtische noot: onze allereerste stadsdichter, Maarten Vanhoof, kwam zich voorstellen. En meteen ook zijn eerste gedicht, van de hopelijk nog vele, voordragen. Onze schepen van cultuur, Marleen Verboven, is terecht fier dat we in Geel eindelijk een eigen stadsdichter …