Nieuws

Op 17 december 2017, over deze onderwerpen: Cultuur, Stadsontwikkeling, tewerkstelling

In de Nieuwstraat bevindt zich al meer dan 100 jaar de oude brouwerij ‘Aerts’. Tijdens het opstellen van het bestuursakkoord in 2013 zette N-VA Geel een nieuwe ingebruikname van de brouwerij op de agenda. Vanaf maandag zal de brouwerij weer elke dag open zijn. De toekomstige uitbaters, de Duitse …

Op 14 december 2017, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Op 29 november heeft de Vlaamse regering de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd. Via deze codex zal het beleid inzake ruimtelijke ordening in Vlaanderen drastisch wijzigen en flexibeler worden. Dankzij onze N-VA-schepen Bart Julliams speelde Geel een voortrekkersrol bij de aanpassing van …

  Het Geelse stadsbestuur is er in 2018 weer in geslaagd om een begroting in evenwicht voor te leggen. Er wordt ingezet op een verdere afbouw van de Geelse schulden en op kostenefficiënte stadsdiensten en stadsgebouwen. Daarnaast wordt werk gemaakt van nieuwe en duurzame investeringen. Hierbij …