Nieuws

Op 18 april 2018, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Trage Wegen

N-VA-burgemeester Vera Celis en N-VA-schepen voor milieu  Bart Julliams overhandigden op 12 april een cheque van 1000 EUR aan het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC Neteland) in naam van de stad Geel. N-VA Geel heeft een hart voor vogels en wilde dieren. We zijn trots op het groene en …

Op 18 april 2018, over deze onderwerpen: OCMW-raad en sociaal beleid, Sociale huisvesting

Op de OCMW-raad van 10 april werd de hervorming van de Aanvullende Financiële Steunnormen (AFS) goedgekeurd. Naast het wettelijk leefloon, dat personen kunnen ontvangen wanneer hun bestaansmiddelen ontoereikend zijn en zij hun toestand niet kunnen verbeteren, kan een Lokaal Bestuur ook opteren om …

Op 10 april 2018, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Partij, Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling, Veiligheid

N-VA Geel vindt het belangrijk dat de Gelenaars zich overal en dus ook in het stadspark veilig kunnen voelen. Om dit stukje groen nog gezelliger  te maken, werd er nu ook een heus speelparcours aangelegd. Zodoende hoopt het stadsbestuur deze plek weer aantrekkelijker te maken voor gezinnen. Heel …