Partij

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad keurt meerjarenplan 2020-2025 goed

Vanavond, maandag 16 december 2019, keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020 -2025 goed. De voorbije weken waren onze schepenen intensief bezig om je juiste balans te vinden tussen de nodige …

Meer camera’s … meer veiligheid

N-VA Geel voerde een jaar geleden campagne met de slogan “een hart voor een veilig en welvarend Geel”. Als partij geloven wij sterk in het gebruik van technische hulpmiddelen om de veiligheid van de …