tewerkstelling

Nieuws over dit onderwerp

Een persoonlijke kijk op de gemeenteraad...

Tijdens de OCMW-raad van 4 juni 2020 werden de doelstellingenrealisatienota en jaarrekening van 2019 goedgekeurd. Deze tonen dat het lokaal bestuur sterk inzet op sociaal beleid in al haar facetten …

Grotere terrassen voor Geelse horeca

Morgen, woensdag 3 juni, beslist de Nationale Veiligheidsraad over de heropening van de horeca. Achter de schermen is de stad volop bezig met de opmaak van een terrasplan. Geel wil cafés en …

Hinderpremies voor ondernemingen

Om de corona-epidemie te bestrijden zijn sinds 14 maart de horecazaken en sinds 18 maart alle niet-essentiële handelszaken gesloten. Ter compensatie heeft de regering Jambon het systeem van de …