Pieter Verhesen is zot geworden!

Op 7 april 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit

“Die Geelse schepen van mobiliteit kent er geen snars van. Hij zou zich misschien is met een stoeltje in de Gasthuisstraat neerzetten . Dan zal hij begrijpen wat veel verkeer is , ziekenhuis en 2 scholen ...man man op zen geels gezegd ne zeik.....”

“Ge vandaag het nieuws op RTV gezien hebt over de Dr. Peetersstraat. Goe da we in Geel zijn. Het is gewoon te zot om los te lopen. Maar ja, het is niet het 1ste rare idee dat we in Geel te verwerken krijgen van de Geelse schepen van mobiliteit.”

“Typisch voor Nieuwe Vlaamse Arrogantie!”

Het is maar een kleine greep uit de vele haatberichten die deze week circuleerden op sociale media. Berichten die bovendien gebaseerd waren op een half afgewerkte situatie of op informatie die kant noch wal raakt. Het wordt zelfs helemaal triest wanneer de arrogantie van sommigen zover gaat dat ze zelfs antwoorden vanuit de officiele Facebook account van de politiezone in het belachelijke trekken, om dan vervolgens fijntjes het verschil tussen een fietssuggestiestrook en een fietspad uitgelegd te krijgen.

Voor alle duidelijkheid, de beslissing om fietssuggestiestroken aan te brengen in de Dr. Peetersstraat kadert in een ruimer plan om een aantal straten in Geel in te richten zodat het wegbeeld beter aansluit bij hun feitelijke doel. Een voorbeeld daarvan is de Dr. Peetersstraat, die omwille van de breedte van de rijweg en de inrichting vaak aanzien werd als een kleine binnenring. Het stadsbestuur koos er daarvoor, na samenspraak met verschillende diensten en de buurt, om de rijweg te versmallen en asverschuivingen aan te brengen. Dit alles met de bedoeling om de snelheid te remmen. Tegelijk werd er ook voor gekozen om fietssuggestiestroken aan te brengen zodat de plaats van de fietser op de rijweg duidelijk gemarkeerd wordt. Bovendien worden er ook extra parkeerplaatsen gecreeerd dicht bij het stadscentrum.

Een vaak gehoord argument is dat deze aanpak de situatie gevaarlijker zou maken, iets dat gemakkelijk met cijfers kan weerlegd worden. Sinds het begin van deze legislatuur zijn op het grondgebied Geel het aantal ongevallen sterk afgenomen en dit alles door ogenschijnlijk vreemde ingrepen, maar ingrepen gebaseerd op metingen en wetenschap. Het omzetten van ronde punten naar lichten geregelde kruispunten, de verkeerslichten op de rotonde aan Oke Auto, de herinrichting van ’t Zonneke, … stuk voor stuk hebben ze ervoor gezorgd dat het verkeer vlotter, veiliger en volgens de wegcode verloopt.

Er staan bovendien nog meer verbeteringen op stapel, zo komt er snel een gescheiden fietspad (eindelijk!) op de Tessenderloseweg en wordt er ook geinvesteerd in verbeterde fietspaden op de Pas wanneer die opnieuw aangelegd wordt. Er komt ook een speciale fietstunnel onder de ring om op Rauwelkoven het fietsverkeer en autoverkeer van mekaar te scheiden. Onze schepen van mobiliteit mag dus oprecht fier zijn.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is