Publieke raadpleging startnota ruimtelijk uitvoeringsplan Hart voor Ten Aard

Op 5 mei 2022, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening


Het college van burgemeester en schepenen keurde op 19 april 2022 de startnota voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hart voor Ten Aard goed. Stad Geel organiseert hierover een publieke raadpleging, die loopt van 3 mei tot en met 1 juli 2022. Hoe je de startnota kunt raadplegen, lees je hier.

Op 16 december 2021 keurde de gemeenteraad het beleidsplan ruimte goed. ‘Hart voor Ten Aard’ werd in het beleidsplan ruimte Geel opgenomen als één van de vijf strategische stadsprojecten. Doordat de bedrijvigheid rond de bloemmolens verdween, ontstaan mogelijkheden om een multifunctionele ontwikkeling in het centrum van Ten Aard te realiseren.

Samen met de bewoners doorliep de stad in 2015 al een ontwerpend onderzoek. Hieruit bleek dat een echt centrum met bijkomende woningen en voorzieningen, zoals een buurtwinkel en horeca, zeer welkom is in het gebied tussen de leegstaande bloemmolens en de kerkomgeving.

De startnota voor het RUP werd nu goedgekeurd en hierover loopt van 3 mei tot en met 1 juli een publieke raadpleging.

Nota’s raadplegen

- Digitaal
- Inkijken bij het contactcentrum grondgebonden zaken in het stadhuis. Hiervoor maak je een afspraak aan de balie van het stadhuis of via het contactcentrum op 014 56 62 50.

Informatiemarkt 

- Op 11 mei 2022 tussen 17 en 21 uur;
- In de serre van de Bloemfabriek, Kanaaldijk 14;
inschrijven is niet nodig.

Hoe kun je reageren op de startnota?

Je richt je reactie tussen 3 mei en 1 juli 2022 aan het college van burgemeester en schepenen:
- Via e-mail: stadsontwikkeling [at] geel.be;
Aangetekend via post: stadsontwikkeling, Werft 20, 2440 Geel;
- Persoonlijk tegen ontvangstbewijs: aan de balie van het stadhuis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is