Veiligheid bereikt men niet door muren op te bouwen, maar door deuren te openen

Op 10 juni 2022, over deze onderwerpen: Veiligheid

Bijna alle mensen streven naar veiligheid en dat op alle mogelijke terreinen. Dat gaat zowel over de strijd tegen het terrorisme, bescherming tegen inbraken, regels voor een veiliger verkeer als over gezond voedsel en veel meer. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het gewenste nul-risico van de perfecte wereld bestaat niet. Het nieuwe zonale politieplan geeft een plan van aanpak weer, om de veiligheid van elke burger zo veel mogelijk te garanderen.

Deze visie die in het zonale veiligheidsplan in opgenomen, berust op het uitgangspunt dat veiligheid steeds meer een gedeelde zorg is, waarbij elke burger, de overheid en de politie, een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.

Het jaarverslag 2021 geeft in cijfers de dagdagelijkse werking van onze politiediensten weer. Het aantal meldingen, interventies, de redenen waarom men met de politie contact opneemt en de nieuwe trends die criminelen gebruiken, het jaarverslag geeft een totaal overzicht. Tussenkomen bij problemen is uiteraard evident, inzetten op preventie, op profiel-agenten (vb scholenagent, studentenagent, agent dierenwelzijn) is belangrijk voor een performant korps. Trots dat de zone Geel- Laakdal- Meerhout hier sterk op inzet en de veiligheid van elke burger centraal staat.

Lees het volledige jaarverslag 2021 via: https://www.pzglm.be/files/Jaarverslag%202021.pdf

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is