Een nutteloze gemeenteraad

Op 21 juni 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit

De extra gemeenteraad op 20 juni 2016 over het “mobiliteitsprobleem” was duidelijk een maat voor niets. N-VA schepen Pieter Verhesen, kreeg na een populistisch betoog van oppositieraadslid Tom Vervoort, de kans om alle argumenten te weerleggen en er zelfs enkele aan toe te voegen waaruit blijkt dat een ontsluiting langs de Tulpenstraat en Baantveld een betere oplossing is dan een ontsluiting langs de Dr. Peetersstraat. De argumentatie gebruikt door schepen Verhesen is gebaseerd op lange-termijn denken en adviezen van verschillende stadsdiensten, maar bovenal getuigt die van gezond boerenverstand. 
Een eerste belangrijk punt om te argumenteren tegen een ontsluiting langs de Dr. Peetersstraat is de geplande aanleg van gescheiden fietspaden daar. Een ontsluiting langs deze straat zou ervoor zorgen dat auto’s die uit de ondergrondse garage komen met hun neus op het fietspad zouden komen te staan wanneer ze de Dr. Peetersstraat willen oprijden. Dit geeft een zeer gevaarlijke situatie voor de vele fietsende kinderen op weg van en naar school.
Het tweede argument is dat de ontsluiting, zoals ze nu op tafel ligt, langs de Tulpenstraat geen overlast geeft voor die straat. Immers, de paaltjes die er nu voor zorgen dat er vanuit Baantveld geen verkeer naar de Tulpenstraat kan, worden verplaatst tot net voorbij de uitrit van de ondergrondse parking. Hierdoor wordt het verkeer uit de parking verplicht om de Tulpenstraat richting Baantveld uit te rijden en blijft de mobiliteitsdruk in de Tulpenstraat net hetzelfde als voorheen. 
Het alternatief, namelijk een ontsluiting via de Dr. Peetersstraat zoals voorgesteld door raadslid Vervoort, stuit bovendien ook op fel protest van de bewoners van die straat. Zij vragen al geruime tijd om iets te doen aan de zware verkeerslast in hun straat. In het huidige voorstel, toegelicht door schepen Verhesen, wordt er zowel rekening gehouden met de mobiliteitsdruk in de Tulpenstraat maar ook met een eventuele toename van de mobiliteitsdruk in de Dr. Peetersstraat. 
Het argument als zouden de bevoegde diensten zich uitspreken voor een ontsluiting langs de Dr. Peetersstraat is manifest onjuist. Schepen Verhesen en zijn diensten houden hier rekening met de toekomst en kijken niet naar de situatie op vandaag. De toekomst voor de Dr. Peetersstraat is een toekomst met gescheiden verhoogde fiets –en voetpaden. Een veiligere toekomst voor de naar schoolrijdende kinderen en andere zwakkere weggebruikers.
Het is voor N-VA Geel bovendien onbegrijpelijk om vast te stellen dat raadslid Vervoort sinds 2008 als schepen van Ruimtelijke Ordening telkens opnieuw de ontsluiting langs de Tulpenstraat voorzien heeft en tot overmaat van ramp, in het schepencollege van oktober 2012 het plan voor een ontsluiting langs de Dr. Peetersstraat in dit schepencollege afkeurt. Nu blijkt raadslid Vervoort zijn eigen beslissingen in twijfel te trekken en een actieve advocaat te zijn voor een ontsluiting langs de Dr. Peetersstraat. Begrijpen wie begrijpen kan

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is