Inburgering: een absolute must!

Op 10 december 2013

Op zaterdag 7 december mocht onze burgemeester Vera Celis diploma's uitreiken aan een nieuwe lichting ‘nieuwe Gelenaars’, onder het goedkeurend oog van enkele lokale gemeenteraadsleden, Benny Eyckmans (N-VA) en Elhasbia Zayou (SP.a).

De nieuwe Gelenaars hebben het inburgeringstraject succesvol doorlopen.

Alle begrip en respect voor mensen die hun leven trachten te verbeteren! Je moet het maar durven om have en goed te verlaten in de hoop elders een nieuwe toekomst te kunnen opbouwen.

Een nieuw begin geeft kansen, geeft rechten maar ook plichten.

Het is logisch maar ook noodzakelijk om deel te nemen aan het sociale leven, de taal te leren, (bij)scholing te volgen en geldende gewoontes en gebruiken eigen te maken.

In Geel doen we dat met begeleidende coaches die hun pupillen periodiek mee op sleeptouw nemen in het alledaagse leven onder het motto ‘samen inburgeren’.

Met deze oorkondes willen we onze nieuwe Gelenaars een hart onder de riem steken en de inburgeringscoaches feliciteren met hun belangrijk maatschappelijk werk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is