Kerkenplan, onze suggesties voor verbetering

Op 26 april 2017

Voor N-VA Geel zijn kerken gebouwen die niet alleen bepaalde waarden symboliseren, ze hebben bovendien ook een hele specifieke functie voor de gemeenschap waarin ze staan. Net daarom vinden wij het belangrijk dat er goed nagedacht wordt over de toekomst van deze gebouwen, in de huidige tijdsgeest. Het kerkenplan is een belangrijk document dat deze toekomstvisie samenvat.

Het voorstel dat nu op tafel ligt is voor N-VA Geel al een grote stap in de goede richting en wij willen dan ook zowel de kerkelijke als de stedelijke werkgroep feliciteren met het geleverde werk. Echter wij geloven dat er nog een aantal verbetering mogelijk zijn en daarom ook hebben wij als partij gebruik gemaakt van deze consultatieronde om die punten naar voor te brengen. De brief die gestuurd is aan beide werkgroepen kan u raadplegen als bijlage aan dit nieuwsbericht.

  • N-VA Geel is voorstander van het maximale gebruik van de kerkgebouwen voor gemeenschapvormende activiteiten zoals tentoonstellingen, concerten, ... naast de klassieke rituele functie. Steeds met respect voor de primaire functie van het gebouw.
  • De kerk van Oosterlo behouden, lijkt voor ons iets dat verdere evaluatie vereist. Immers, wij begrijpen de specifieke situatie van het deeldorp, maar denken dat het gebouw beter kan gebruikt worden.
  • Het kerkenplan moet bij voorkeur ook regelmatig herzien worden, om het steeds opnieuw in lijn te brengen met de tijdsgeest. Wij hadden dan ook graag die intentie opgenomen gezien in het plan.
  • Wij hebben ook bezorgdheden over het lot van de kerkhoven rond of in de buurt van de geviseerde kerken en zouden graag duidelijkheid krijgen over hun toekomst, gezien de mogelijk nog grotere gevoeligheid dan deze met betrekking tot het gebouw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is