N-VA Geel gaat akkoord met 19 van de 20 voorstellen van de Geelse Fietsersbond

Op 11 oktober 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid

N-VA Geel gaat akkoord met 19 van de 20 voorstellen die de Geelse Fietsersbond deed voor een volgende beleidsperiode. Het gaat om voorstellen als een fietsparkeernorm opleggen bij nieuwbouw, de veiligheid en het comfort van de fietser verbeteren, fietsbeleid verankeren in administratie…

Veel van de voorstellen die de Fietsersbond doet zijn een perfecte match met hoe N-VA denkt over mobiliteit en de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Het optimaal benutten van een trage-wegen-netwerk om de fietser gescheiden te houden van het gemotoriseerd verkeer is zelfs iets wat al in de huidige beleidsperiode al veel aandacht kreeg. Echter, zo’n trage-wegen-netwerk mag geen excuus zijn om de andere fietsinfrastructuur te verwaarlozen, vandaar ook dat een fietstoets en -enquête uitermate belangrijk zijn om van de fietsers zelf te weten te komen hoe zij die infrastructuur ervaren.

Het enige punt dat wij als partij niet onderschrijven is de vraag om 10% van het totale investeringsbudget te spenderen aan fietsbeleid. Op basis van de huidige precaire toestand van de stadskas is het onmogelijk om ons tot dat te verbinden. Echter, we blijven bereid om forse investeringen te doen in een betere fietsinfrastructuur. Zo blijft onze partij vasthouden dat bij grote infrastructuurwerken ook de positie van de zwakke weggebruikers en specifiek de fietser in rekening moet gebracht worden. Bovendien, gaat het bovenlokale niveau fietsinfrastructuur nog meer subsidiëren en zullen we in een volgende legislatuur (als wij deel uitmaken van het bestuur) deze subsidies ook maximaal benutten om fietsbruggen en -tunnels aan te leggen. Zo zal binnenkort het eerste voorbeeld van zo een bovenlokale inspanning zichtbaar zijn in Geel met de aanleg van de fiets-o-strade en de daaraan verbonden ondertunneling van de ring ter hoogte van Rauwelkoven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is