Noord-Zuidlaan Geel - Turnhout: 90 of toch 60? Een verduidelijking

Op 13 december 2014

Iedereen die de nieuwe verbindingsweg van Geel naar Kasterlee (Noord-Zuidlaan) gebruikt, merkt sinds geruime tijd een verkeersbord dat vrachtwagens van boven de 7,5 ton max. 60 km per uur oplegt, in tegenstelling tot de personenwagens die 90 km per uur mogen rijden. Dit brengt de nodige frustratie mee, temeer we hier ook rijden op een 1-rijstrookweg. Waarom hangt dat bord daar toch? Eindelijk is de lang verwachte verbindingsweg een feit en dan gaat men de snelheid van het zwaar vervoer verlagen tov de snelheid van de personenwagen op een 1-vaksweg?  Stellingen die we vaak horen bij de gebruikers van deze weg.

In de Adviesraad voor Mobiliteit is de nodige duidelijkheid verschaft. Deze weg volgt gewoon de wegcode. We verwijzen hiervoor naar artikel 11 van deze wegcode. Artikel 11 handelt over de snelheidsbeperkingen.

Artikel 11.2 vertelt ons dat buiten de bebouwde kom de snelheid beperkt is tot 120 per uur op autosnelwegen, of op wegen die verdeeld zijn in 4 of meer rijstroken waarvan er minstens 2 bestemd zijn voor iedere rijrichting indien de rijrichtingen niet door wegmarkeringen verdeeld zijn. In dat geval is de maximum snelheid 90 per uur. Ook op alle andere openbare wegen is de snelheid beperkt tot 90 per uur.

Het volgende artikel 11.3 heeft het over snelheidsbeperkingen voor andere voertuigen. Voertuigen met een massa meer dan 7,5 ton mogen maximaal 60 per uur op wegen die niet verdeeld zijn in 4 of meer rijstroken waarvan er minstens 2 bestemd zijn voor iedere rijrichting. Aangezien de nieuwe verbindingsweg Noord-Zuidlaan een weg is met maar 2 rijstroken, 1 in elke richting, geldt hier de beperking van maximaal 60 kilometer per uur voor voertuigen die zwaarder zijn dan 7,5 ton.
Dus de verkeersborden die zich op de weg bevinden, mogen gezien worden als een verduidelijking van de wegcode en moeten niet noodzakelijk gehangen worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is