Politieraad keurt begroting goed  -  Deblokkeren gelden Verkeersboetefonds door Minister Jambon (N-VA)

Op 19 december 2014

Onze N-VA Geel fractie keurde gisteren op de politieraad de begroting 2015 goed.  Ondanks budgettaire krapte , teruglopende federale dotaties en gestegen compenserende gemeentelijke dotaties probeert de politiezone naast een kritisch financieel beleid , toch ruimte te creëren voor investeringen om ook in de toekomst de vereiste veiligheid te kunnen bieden aan de burger.

Goed nieuws viel er te rapen vanuit de hoek van de federale overheid .  Vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft donderdag namelijk een ontwerp van KB laten goedkeuren over de verdeling van het saldo voor het jaar 2009. Het gaat om een bedrag van ruim 9 miljoen euro. 5% gaat naar de federale politie, 95% zal verdeeld worden onder de lokale zones van de drie gewesten (versleuteld volgens de lokalisering van de overtredingen). Deze bedragen vormen een belangrijke inkomstenpost voor de betrokken politiezones , zo ook de PZGLM. De voorbije 10 jaar heeft Di Rupo deze gelden gebruikt als verdoken financiering voor het Waalse gewest door de verdeelsleutel zodanig toe te passen dat Wallonië steeds ruim bevoordeeld werd met Vlaams geld uit het verkeersboetefonds.

Onze Geelse N-VA Leden hebben destijds hierrond een actieopgezet met  “Vlaming versnel,…ik pak uw boete wel” .  Toen Di Rupo met dit gegeven geconfronteerd werd en om de begrotingscijfers op te smukken , werden deze gelden on hold gezet en vanaf 2009 gewoon niet meer uitbetaald.  Uiteindelijk heeft federaal minister Jan Jambon  (Veiligheid en binnenlandse zaken N-VA) , beslist de gelden terug  te laten vloeien naar die plaatsen die er effectief recht op hebben, namelijk de lokale politiezones.  Het terug te vloeien saldo zal lokaal ingezet worden in meer verkeersveiligheid.  Dit alles dient nog bij KB bekrachtigd worden, maar de cijfers spreken voor zich, bij bekrachtiging zal er >700.000 euro terugvloeien  naar de politiezone GLM voor o.a. investeringen in verkeersveiligheid.

Hiermee zal deze onrechtvaardige PS maatregel eindelijk teruggedraaid worden.   

Verder vindt de fractie N-VA het zeer positief dat N-VA minister van mobiliteit Ben Weyts het project helm op , fluo top van de politiezone GLM, heeft bekroond en actief zal ondersteunen in onderwijskringen.

 

Benny Eyckmans, raadslid politieraad

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is