Schepen Pieter Verhesen neemt afscheid in schoonheid

Op 19 december 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Net voor het einde van de huidige bestuursperiode bevestigt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat er in de periode 2019 – 2021 voor bijna 4,4 miljoen euro gaat geïnvesteerd worden op het Geels grondgebied. Schepen Pieter Verhesen is vooral enthousiast over het feit dat drie belangrijke knelpunten in Geel gaan aangepakt worden, nl. het St-Dimpnaplein, de verbinding tussen de Geelse en de Molse ring en de Antwerpseweg.

De grootste hap van de investeringen zal gebeuren op de Antwerpseweg, waar de komende drie jaar bijna 1,9 miljoen geïnvesteerd wordt. Hierdoor is het te verwachten dat de verkeersdoorstroming op dat punt een forse verbetering zal ondervinden. Iets wat niet alleen voor Geel, maar ook voor de regio een enorme impact zal hebben.

Daarnaast wordt ook een budget vrijgemaakt voor het onteigenen van gronden op het smalle stuk verbindingsweg tussen de ring van Geel en de ring van Mol. Al jaren vraagt ieder weldenkend mens zich af wanneer deze (vooral voor fietsers) gevaarlijke weg nu gaat omgevormd worden tot een infrastructuur die het drukke verkeer op een veilige manier kan verwerken. Daar zal nu dus verandering in komen.

Een derde belangrijke investering situeert zich ter hoogte van het St-Dimpnaplein, waar de toezegging gedaan is om het plein fietsvriendelijker te maken. De geplande investering in 2020, kadert dan ook in deze vraag vanuit het stadsbestuur en moet, in afwachting van een structurele oplossing, het plein veiliger maken.

De gepubliceerde meerjarenbegroting van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) toont aan dat de vele jaren overleg tussen de lokale en de bovenlokale overheid zijn vruchten heeft afgeworpen. Pieter Verhesen kan dan ook in schoonheid afscheid nemen van zijn mandaat als schepen van mobiliteit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is