Stad Geel maakt werk van regionale ontsluiting

Op 15 september 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Donderdag 1 oktober wordt in de Leonardozaal in Sint Dimpna het tweede dorpsdebat gehouden. Hierop worden de inwoners betrokken om de verdere ontwikkeling van de parochie mee vorm te geven. Naar aanleiding hiervan werd door het stadsbestuur een visie ontwikkeld om de verkeersknoop te ontwarren.

 

Tijdens de vorige infoavond op 28 mei werd duidelijk dat de mobiliteitsproblematiek een rem legt op de verdere ontwikkeling van Sint Dimpna. Het stadsbestuur onderzocht inmiddels de mogelijkheden om het doorgaande verkeer om te leiden, wat de leefbaarheid en de veiligheid van het Sint Dimpnaplein, Logen, Gasthuisstraat, Diestseweg, Fehrenbachstraat en Pas ten goede zou komen. Tegelijk geeft dit meer mogelijkheden wat betreft de verdere ontwikkeling van het Sint Dimpnaplein.

 

De oorzaak van het vele verkeer is te zoeken bij de centrale ligging van Geel in de Kempen. Verkeer tussen de E313 en Retie, Dessel en de E34 moet hierdoor het Sint Dimpnaplein passeren. Een verbindingsweg tussen de Retieseweg en de Ring kan een oplossing bieden om het doorgaand verkeer op een vlotte manier rond het centrum te leiden.

 

Decreet complexe projecten

 

In 2007 werd reeds een tracé gekozen voor de nieuwe verbindingsweg, die dezelfde breedte zou hebben als de Retieseweg. In 2014 werd dit dossier echter vernietigd door de Raad van State omdat de voorziene milderende maatregelen niet voldoende in detail beschreven werden.

 

Sinds 2014 kunnen via het Decreet Complexe Projecten soortgelijke dossiers via een versneld traject opgestart worden. Hierbij worden alle onderzoeken en vergunningsaanvragen gebundeld en is een maximale betrokkenheid van de inwoners gegarandeerd. Het Geelse schepencollege zal aan het provinciebestuur alvast groen licht geven om het dossier Regionale Ontsluiting op te starten.

 

Het opstarten van het dossier geeft Sint Dimpna en de omliggende gebieden letterlijk en figuurlijk meer ademruimte en ontwikkelingsmogelijkheden. De visie zal verder toegelicht worden op het dorpsdebat van 1 oktober, waarna de aanwezigen mee kunnen nadenken over de inrichting van het plein.

Bron : website stad Geel

meer info
 

Rob Krabbenborg

Planoloog cel stadsontwikkeling

Tel. 014 56 60 82

e-mail: rob.krabbenborg [at] geel.be

 

Vera Celis

burgemeester

0477 20 09 00

e-mail: vera.celis [at] geel.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is