Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 20 oktober 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Uit de nieuwe capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur leerplichtonderwijs 2018 blijkt dat in Geel de geraamde aanbodtekorten in schooljaar 2024-2025, vooral in het secundair onderwijs, bij de grootste in Vlaanderen zijn. Om dit tekort deels op te vangen, voorziet de Vlaamse regering voor de …

Op 12 juni 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs, tewerkstelling

Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het RTC wil dat het klikt tussen school en werkplek, zodat ze elkaar versterken en beter maken. Door lokale bedrijven, technisch onderwijs en andere relevante partijen …

Op 8 juni 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs, Sport

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming, daar gaan we voor! Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande accommodatie optimaal te benutten. In scholen is heel wat sportinfrastructuur aanwezig, het is dan ook zonde dat die …

De krant Het Nieuwsblad neemt in haar “Grote gemeentetest” de Vlaamse gemeenten onder de loep. In deze test scoort onze stad opvallend goed. Geel krijgt een score van 7,23 op 10, en staat daarmee op de 32e plaats in de rangschikking van 308 Vlaamse gemeenten. Opvallend is de uitmuntende score van …

Het stadsbestuur is erin geslaagd om dankzij een strikt financieel beleid van onze schepen Pieter Verhesen, ondersteund door zijn diensten, opnieuw beleidsruimte te creëren zodat voor om en bij de 12 miljoen euro aan investeringen konden goedgekeurd worden tijdens het laatste begrotingsconclaaf …

Op 19 oktober 2015, over deze onderwerpen: Onderwijs, tewerkstelling

Het stadsbestuur van Geel ondersteunt het departement deeltijds onderwijs van KOGEKA in een project om jongeren met een taalachterstand in sneltempo klaar te stomen voor de reguliere arbeidsmarkt. Via een tewerkstelling binnen verschillende stadsdiensten worden de arbeidsrijpe jongeren …