Programma

Een hart voor een veilig en welvarend Geel

Het volledige programma kan online hier worden nagelezen. 

 

VEILIGHEID

N-VA Geel wil onze veiligheidsdiensten uitrusten met middelen die het hen mogelijk maakt om snel en efficiënt op te treden wanneer er problemen ontstaan. Wij zien het dan ook als een topprioriteit om het reeds bestaande cameraschild verder uit te bouwen zodat verdachte bewegingen snel kunnen gedetecteerd worden. Daarnaast willen we ook evalueren of andere technologische middelen, zoals bodycams en drones, het werk van onze veiligheidsdiensten kunnen vereenvoudigen.

Ook op het vlak van wetgeving en preventie wil onze partij een stap verder gaan. In overleg met de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIV) willen we preventiecampagnes opzetten die inspelen op nieuwe trends betreffende criminaliteit. Het is ook een noodzaak dat de veiligheidsdiensten op structureel en wettelijk vlak voldoende slagkracht krijgen. Zo moet een goed uitgebalanceerde GAS-regelgeving ervoor zorgen dat snel en kordaat kan worden opgetreden tegen overlast, zonder dat de gemiddelde Gelenaar zich geviseerd voelt.

Veiligheid wil ook zeggen volop inzetten op verkeersveiligheid. Als uitgangspunt kiezen we voor gescheiden verkeersstromen, waarbij maximaal wordt ingezet tussen het scheiden van het gemotoriseerd en het niet-gemotoriseerd verkeer. Zwaar verkeer hoort niet thuis in onze dorps- en stadskern en moet bij voorkeur langs de daarvoor uitgeruste wegen geleid worden.

 

WELVAART

“Hoe groter de taart, hoe meer men kan verdelen” geldt ook op lokaal niveau, vandaar dat N-VA gelooft dat welvaart van de Geelse burger en de lokale ondernemers, de tweede grote pijler is van ons programma voor deze lokale verkiezingen. Het stevigste fundament voor welvaart is een vast inkomen uit werk of ondernemen. N-VA kiest dan ook als enige partij voor een geïntegreerde aanpak van A tot Z met betrekking tot het creëren van werkgelegenheid.

De kennis van het Nederlands is een absolute basisvereiste voor iedereen in onze gemeenschap, om zich deel te voelen van die gemeenschap en om vast werk te verkrijgen of om te ondernemen. Onze partij kiest dan ook voor een beleid dat een verderzetting is van het beleid van de hogere bestuursniveaus en dat voorziet in de mogelijkheid om op relatief korte tijd een aanvaardbaar niveau van Nederlands te spreken en te begrijpen.

Initiatieven om sociaal zwakkeren te begeleiden naar de arbeidsmarkt en intensieve begeleiding in tewerkstellingstrajecten zullen dan ook behouden en versterkt worden. Hier kan een systeem van verplichte gemeenschapsdienst een stimulans zijn om mensen uit hun isolement te halen en hen terug een vorm van eigenwaarde te geven.

Onderwijs is in het algemeen een belangrijk element om succesvol te zijn in het leven. Geel bevindt zich hier in een unieke positie omdat alle onderwijsvormen op het grondgebied van onze stad aanwezig zijn. N-VA wil dan ook samenwerken met de verschillende inrichtende machten om het niveau en het aantal aangeboden opleidingen verder uit te breiden.

Als partij vergeten we natuurlijk ook niet de reeds bestaande ondernemers en bedrijven die zich op ons grondgebied bevinden. De oprichting van een ondernemingsloket en het blijvend ondersteunen van startende ondernemers is een absolute prioriteit.

 

WELZIJN

N-VA heeft een hart voor Geel: het welzijn van de Geelse burgers, de verenigingen, de ondernemers en natuurlijk ook alle bezoekers ligt ons nauw aan het hart.

Een goede gezondheid zorgt ervoor dat de kans om in armoede te verzeilen fors verkleind wordt. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een goede gezondheidszorg op maat van de Gelenaars absoluut belangrijk is. Het behoud van ons lokaal ziekenhuis, maar opererend in een breder netwerk waarin de verschillende medische specialiteiten beoefend worden, is voor N-VA van absoluut belang. Daarnaast is ook de psychiatrische gezondheidszorg vanuit het OPZ, hét uithangbord van onze stad, iets waar we ons als partij voor willen blijven inzetten.

Welzijn betekent voor onze partij ook dat men moet kunnen leven, werken en ondernemen in een aangename omgeving. Onze partij kiest dan ook resoluut voor een doorgedreven beleid waarbij respect voor het milieu en dier centraal staat. Het vele groen dat onze stad nog rijk is, moeten we beschermen en bewaren, maar we mogen ook ambitieus zijn en nadenken over het vergroenen van onze stad door het creëren van extra groen in onze kernen. Meer groen in onze kernen betekent echter ook dat we slimmer moeten omspringen met de bestaande ruimte en de bebouwing moeten verdichten door de versnipperde ruimte aaneen te schakelen of door in de hoogte te bouwen. De vrijgekomen ruimte moet op haar beurt dan weer teruggegeven worden aan de natuur en aan de publieke ruimte.

Veel gemotoriseerd verkeer leidt snel tot een onaangenaam gevoel in onze stad. Als partij geloven we dan ook dat we dit, voor zover dat mogelijk is, moeten beperken en voorkeur geven aan de zachtere vervoersvormen. We zijn als partij echter realistisch genoeg dat we niet alle gemotoriseerd verkeer kunnen weren uit onze straten zonder dat het ten koste gaat van onze lokale economie of het comfort van onze bezoekers en bewoners. Onze partij pleit dan ook voor een faire balans tussen de beiden, zeker gezien de unieke situatie van onze stad met haar vele deeldorpen.

Lees ons volledige programma door te klikken op deze link.