2,8 miljoen extra middelen voor de Geelse scholen

Op 20 oktober 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Uit de nieuwe capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur leerplichtonderwijs 2018 blijkt dat in Geel de geraamde aanbodtekorten in schooljaar 2024-2025, vooral in het secundair onderwijs, bij de grootste in Vlaanderen zijn.

Om dit tekort deels op te vangen, voorziet de Vlaamse regering voor de periode 2019-2021, bovenop de bestaande financieringsmogelijkheden, extra middelen. De voorziene 2,8 miljoen euro aan extra financiering houdt nog geen toewijzing in van capaciteitsmiddelen aan concrete individuele capaciteitsprojecten van schoolbesturen. De definitieve toewijzing van capaciteitsmiddelen aan schoolbesturen voor de realisatie van concrete individuele capaciteitsprojecten gebeurt op basis van de voorstellen die zullen worden ingediend. De concrete lijst met voorgestelde te financieren capaciteitsprojecten zal in het voorjaar van 2019 aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is