De verandering werkt …

Op 2 juni 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Stadsontwikkeling

Het gebrek aan werfweg voor het Astor project én de bewarende maatregelen in de Technische Schoolstraat en Klein-Veldekensstraat, zorgden de afgelopen weken en maanden voor een politieke hetze. N-VA heeft bewust niet meegedaan aan deze stemmingmakerij om de onderhandelingen tussen de betrokken partijen alle kansen te geven. We zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat er een schriftelijke overeenkomst bereikt is, die het mogelijk maakt om de werfweg (zoals gevraagd in de bouwvergunning) aan te leggen.

Vorige gemeenteraad nog, werd het bestuur en dan voornamelijk de burgemeester en schepenen van N-VA, fors onder vuur genomen door een aantal oppositieleden omdat beslist was om bewarende maatregelen op te leggen in de Technische Schoolstraat en de Klein-Veldekensstraat. Deze maatregelen werden ingevoerd vanuit het voorzichtigheidsprincipe en omdat het stadsbestuur indicaties had dat de bouwheer ging starten met de werken.

Het bestuur en dan voornamelijk onze burgemeester, vonden het hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de vele schoolgaande kinderen die deze route nemen, gegarandeerd werd wanneer deze indicaties ook waarheid zouden worden. Gezien de vele wettelijke feestdagen in mei werd dan ook beslist om proactief te werken en deze beslissing dan ook te nemen, vooraleer een bemiddelingsprocedure bij de vrederechter gefinaliseerd was. Hierdoor werd verhinderd dat er een periode zou zijn dat er toch al zwaar verkeer was in die beide straten, terwijl de bewarende maatregelen nog niet van kracht waren.

De oppositie zag hierin een signaal dat het bestuur de bouwheer de kans liet om de werf op te starten zonder de vereiste werfweg. Een aanname die totaal uit de lucht gegrepen was. Zoals in wel meer dossiers werkte het bestuur hier immers op twee pistes tegelijk om het probleem aan te pakken. Enerzijds werden de hierboven beschreven maatregelen genomen die een onmiddellijk effect hadden op de veiligheid van de omwonenden en de schoolkinderen. Anderzijds werd vanuit het bestuur gewerkt om de gesprekken die er waren tussen de betrokken partijen te ondersteunen en te stimuleren. Het doet N-VA dan ook deugd om te zien dat er nu een overeenkomst is over de modaliteiten en dat er naast de bewarende maatregelen, nu ook een structurele oplossing zal komen om de werf te bereiken.

Er is aan het bestuur verzekerd dat de werfweg er zo spoedig mogelijk zal komen en dat het zwaar verkeer met betrekking tot de werf enkel deze werfweg zal gebruiken. Van zodra deze werfweg gefinaliseerd is, zal de Technische Schoolstraat in haar oorspronkelijke staat hersteld worden en zullen de bewarende maatregelen opgeheven worden.

De verandering werkt, maar ver weg van de pers en de grote woorden. We begrijpen dat dit bij sommige burgers de schijn opwekt dat er niets gebeurt, of dat zij zich te laat geïnformeerd voelen. Echter, we hopen dat deze communicatie duidelijk maakt dat het soms beter is om in dergelijke moeilijke en emotioneel geladen dossiers in alle confidentialiteit te werken. Deze manier van werken geeft het overleg immers alle mogelijke kansen en is de beste garantie op een succesvolle uitkomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is