Geel plant boomgaard aan op openbaar domein

Op 22 februari 2017, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid
plan_boomgaard_de_leunen.jpg

Het plein in de wijk De Leunen tussen Duivenstraat en Patrijzenstraat krijgt een nieuwe invulling . De kinderen die vroeger op het plein speelden, zijn volwassen geworden. De stad vormt daarom de speelplaats om tot een ontmoetingsplaats en legt een boomgaard aan. Later worden ook gazonpaden, vaste planten en heesters aangebracht. Ideaal voor de bijen! Onder de fruitbomen komen bol- en knolgewassen.

Sinds enkele jaren worden op tal van plaatsen in Vlaanderen opnieuw hoogstam fruitboomgaarden aangeplant. Hoogstam fruitbomen hebben een stamhoogte van ongeveer 2 meter met daarop een kroon. De aanplant van fruitbomen en struiken past in de nieuwe trend naar ‘eetbaar groen’. Heel wat plant- en diersoorten vinden in een hoogstamboomgaard de geschikte overlevingsvoorwaarden die in het agrarisch cultuurlandschap steeds zeldzamer worden. Vooral oude boomgaarden zijn belangrijk als biotoop, als voedselgebied en als verbreidingsgebied.

Van speelplaats naar ontmoetingsplaats

Ook voor de mens kan een boomgaard een belangrijke functie vervullen als ontmoetings- en belevingsplaats. Zo was het plein in de Leunen tot voor enkele jaren een plaats waar spelende kinderen uit de buurt heel wat tijd doorbrachten. Maar tijden veranderen en de kinderen van toen zijn intussen volwassenen geworden en hebben het ouderlijk nest verlaten. Om het plein in te richten koos de stad voor de aanplant van hoogstam fruitbomen in een strakke vormgeving met daarrond een speelse lijnvoering. De groendienst ging aan de slag en plantte zeven appelbomen, zes perelaars, vier pruimenbomen en een kweeperenboom.

Het plein wordt verder ingericht met gazonpaden, vaste planten en heesters, met aandacht voor het bijenvriendelijke karakter. Onder de fruitbomen komen later op het jaar nog bol- en knolgewassen zodat elk seizoen iets te bieden heeft.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is