Bart Julliams

Niet de makkelijkste weg kiezen maar wel de juiste

Bart is 46 jaar, fiere vader van 2 fantastische kapoenen, en lieftallige echtgenoot van Leen. Oorspronkelijk afkomstig uit Kapellen, maar met een passie en inzet voor Geel en de Gelenaren alsof hij hier geboren en getogen is! 

Bart studeerde Rechten en ging aan de slag als advocaat. Ten dienste staan van anderen zat altijd al in hem. Onderhandelen, adviseren, personeelsbeleid op maat van mensen vorm geven..... En die tendens zet hij verder in de N-VA.  De voorbije legislatuur heeft Bart enorm veel kunnen doen en in beweging kunnen zetten voor de burger.  

Sinds zijn jeugd werd Bart al gegrepen door politiek. Maar wat houdt politiek precies in voor hem? Waarnemen, opmerken wat er is en niet is, mogelijkheden en oplossingen zien, de handen in elkaar slaan met betrokkenen en sympathisanten, een toekomstvisie van ettelijke (tientallen) jaren, die rekening houdt met het grote geheel, duurzaamheid, persoonlijk contact, authenticiteit, zijn liefde om dingen te veranderen en te verbeteren botvieren, ook al zijn er soms obstakels, niet de gemakkelijkste weg kiezen, maar de juiste. 

In zijn beleid voor Geel, luisterde hij naar wat nodig of gewenst was, zocht hij steeds naar nieuwe dingen via out-of-the-box denken en altijd naar een brede consensus. Zo kwam er een speelbos in het voormalige militair domein, werden volkstuinen in Brukel en Zammel gerealiseerd, werd er een performant zwerfkattenbeleid ingevoerd, werden gebieden herbestemd naar groen en recreatie in Winkelomheide, kwamen er hondenweides en maakt hij samen met meer dan 1000 Gelenaren een nieuw ruimtelijk  beleidsplan dat zo goed als unaniem door de gemeenteraad kwam. Ook een ruimtelijk plan om het hele kernwinkelgebied aan te pakken, trok hij mee. Sociaal gedreven zette hij zich in voor alleenstaanden met kinderen en de sociale economie. Een man van vele markten dus. 

Bart is klaar om Geel en de Gelenaren ook de komende jaren weer te ondersteunen en naar een hoger niveau te tillen.

Vertrouw hem uw stem toe!