Geels ruimtelijk beleid, een voorbeeld voor Vlaanderen

Op 24 maart 2017, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

Onze Schepen van Ruimtelijke Ordening, Bart Julliams, ging de Geelse ruimtelijke visie voorstellen in het Vlaams Parlement tijdens het congres 20 jaar structuurplan Vlaanderen. Sinds 2013 kijken we in Geel op een sterk participatieve en andere manier naar onze ruimtelijke toekomst.

Geel zet in op open ruimte en kernversterking, wil functies met elkaar verbinden en werken volgens de principes van het Groenboek van Philippe Muyters, het huidige Witboek en het decreet dat momenteel in opmaak is.

In Geel kiezen we dan ook resoluut voor de nieuw planfiguur van het Beleidsplan Ruimte. We gaan voor innovatie en flexibiliteit, en kiezen voor het werken met meerdere beleidskaders waardoor we beter kunnen inspelen op onze veranderende socio-economische maatschappij.

Vooralsnog zijn we de eerste in Vlaanderen die dit nieuwe beleid in realiteit aan het omzetten zijn. DENKEN DURVEN DOEN

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is