Geen Geelse subsidies meer voor slachten tijdens Offerfeest!

Op 27 november 2016, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Als schepen van Dierenwelzijn ben ik tevreden dat we in Geel beslisten om het slachten van dieren tijdens het Offerfeest niet meer “te subsidiëren”. De tussenkomst van de stad wordt dus afgeschaft.

Wel behouden we deze financiële middelen voor de ondersteuning van de cultuurgemeenschap zelf, voor bijvoorbeeld jongerenwerking, opleidingen sport of cultuur.

Deze maatregel en de stellige wil van N-VA om te komen tot een verbod op onverdoofd slachten doet niets af aan het respect voor een andere cultuur- en of geloofsgemeenschap, maar geeft wel uiting van een breed gedragen wens tot een aanpassing van een gebruik binnen onze maatschappij.

Ik dank alle collega’s die hier al een hele tijd voor hebben geijverd!

Nu is het volgende punt de totale afschaf van het onverdoofd slachten. En dat het anders kan, bewees tijdens het offerfeest de Afghaanse gemeenschap die een kippenfestijn gaf (kippen worden wel verdoofd geslacht).

Bart Julliams

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is