Maak kennis met onze gemeenteraadsleden en mandatarissen

Op 7 januari 2019, over deze onderwerpen: Partij

Onze burgemeester Vera Celis legde op 6 december 2018 reeds de eed af bij gouverneur Cathy Berx, maar op 7 januari 2019 startten onze schepenen, gemeenteraadsleden en mandatarissen officieel.

Het begin van een nieuwe bestuursperiode komt ook met een afscheid. Daarom willen we als partij een aantal mandatarissen extra in de bloemetjes zetten, te beginnen met de aftredend schepen Pieter Verhesen. Pieter zorgde er als schepen voor dat een aantal heikele thema’s werden aangepakt. Zo worden in de nabije toekomst de Antwerpseweg en Molseweg heringericht en krijgt het St-Dimpnaplein een grondige make-over.

Onze uittredende gemeenteraadsleden Miek Meessen, Veerle Verhaegen en Patrick Engelen wensen we te bedanken voor alle inzet tijdens de voorbije legislatuur. Patrick werd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw verkozen maar omwille van persoonlijke redenen gaat Patrick toch niet te zetelen. Zijn plaats wordt overgenomen door Lea Neyens.

Door het inkantelen van het OCMW in het stadsbestuur zal de samenstelling van de OCMW-raad dezelfde zijn als die van de gemeenteraad. We willen dan ook onze uittredende OCMW-raadsleden Bart Schoeters, Silvy Sterckx en Katrin Wouters bedanken voor hun jarenlange inzet voor de sociaal zwakkeren in Geel.

De ploeg waarmee N-VA de nieuwe legislatuur aanvangt is, net zoals de kandidatenlijst op 14 oktober 2018, een mooie mix van jong en oud en gespreid over het ganse grondgebied van de stad. De fractie bestaat uit Vera Celis, Pieter Cowé, Tom Corstjens, Benny Eyckmans, Bart Julliams, Evelien Lievens, Lea Neyens, Marleen Verboven, Luc Verguts en Pieter Verhesen.

Naast Vera Celis die, zoals eerder vermeld, het mandaat van burgemeester opneemt, zal het college van burgemeester en schepenen vanuit de N-VA-fractie versterkt worden met Marleen Verboven, Bart Julliams en Tom Corstjens. In de gemeenteraad neemt Pieter Cowé de fakkel over van Benny Eyckmans als fractievoorzitter.

Tijdens de gemeenteraad van 7 januari 2019 werden ook een aantal vertegenwoordigers aangesteld voor de politieraad en het bijzonder comité sociale dienst. Burgemeester Vera Celis zet haar voorzitterschap verder van de politieraad ondersteund door Benny Eyckmans, Pieter Verhesen en Evelien Lievens  als vertegenwoordigers van onze partij. In het bijzonder comité sociale dienst zijn onze vertegenwoordigers Pieter Cowé, Benny Eyckmans en Dani Dries.

Wij wensen al onze mandatarissen en gemeenteraadsleden veel succes tijdens de nieuwe bestuursperiode. Meer informatie over onze vertegenwoordigers kan u vinden op https://geel.n-va.be/wie-is-wie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is