N-VA Geel maakt onze stad groen

Op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid
Aanplanting bomen

Onze N-VA-schepen van milieu, Bart Julliams, zet in op een vergroening van Geel. Deze maand werd 1 hectare bos aangeplant langs de Fransebaan aan de Dekshoevevijver in Ten Aard. Voorts werden deze maand ook nog in de dr. Van de Perrestraat nieuwe bomen aangeplant.

Bij N-VA Geel hechten we veel belang aan het groene karakter van onze stad. We willen dan ook dat Geel een gezellige en aangename stad blijft om in te wonen. En dat kan enkel als er ook voldoende groen in onze stad aanwezig is. Onze schepen Bart Julliams zet dan ook sterk in op de aanplanting van voldoende bebossing in Geel. Bossen maken onze stad niet alleen aangenamer om in te wonen, maar zijn ook nog eens goed voor het milieu. 

Deze maand werd dan ook werk gemaakt van de aanplanting van 1 hectare bos langs de Fransebaan aan de Dekshoevevijver in Ten Aard. Deze bebossing zal volledig uit zomereik bestaan, en moet compenseren voor een ontbossing tijdens de vorige legislatuur die nog steeds niet werd goedgemaakt.

Daarnaast werd er deze maand, op aandringen van onze N-VA-fractievoorzitter Benny Eyckmans, werk gemaakt van de aanplanting van enkele ulmus-, of iepbomen in de Dr. Van de Perrestraat. Ook de aanplanting van een 10-tal wilgen rondom het bufferbekken aan de Alma werd door onze N-VA-mandatarissen bepleit.

In de toekomst wil N-VA Geel dit pad van vergroening ten volle blijven bewandelen. Zo zouden we, als de kiezer het toestaat, na de volgende verkiezingen graag werk maken van een stadsboomgaard aan het sociaal huis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is