N-VA Geel steunt Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren 

Op 18 april 2018, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Trage Wegen
Overhandiging cheque Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren.

N-VA-burgemeester Vera Celis en N-VA-schepen voor milieu  Bart Julliams overhandigden op 12 april een cheque van 1000 EUR aan het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC Neteland) in naam van de stad Geel.

N-VA Geel heeft een hart voor vogels en wilde dieren. We zijn trots op het groene en rustige karakter van onze stad en streek, en vinden het belangrijk dat Geel zijn aangename landelijke karakter blijft behouden. Wilde dieren en vogels zijn een onmisbaar en kenmerkend onderdeel van de vele aangename groene plekjes in onze stad. Daarom vinden we het ook belangrijk om onze wilde dieren optimaal te verzorgen en te beschermen.

Burgemeester Vera Celis en schepen Bart Julliams overhandigden dan ook een cheque van 1000 euro aan VOC Neteland, een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in onze streek. De stad Geel wil hierbij hun werking ondersteunen, die erop gericht is om op deskundige wijze wilde dieren in nood op te vangen, te verzorgen en na revalidatie terug vrij te laten in de natuur.

Maar de ambities om de zorg voor dieren in Geel te bevorderen gaan verder dan enkel het verlenen van financiële steun. Zo werd met VOC Neteland en de politie samengezeten rond het op poten zetten van een dierenambulance. De bedoeling is dat deze dierenambulance zich niet enkel ontfermd over de wilde dieren, maar in principe over alle 'in nood verkerende' dieren, dus ook honden en katten.

Ik ben het idee van de dierenambulance wel genegen,” laat schepen Julliams weten, “maar een aantal praktische en financiële obstakels moeten zeker nog worden aangepakt alvorens een dergelijke dierenambulance effectief kan worden gerealiseerd.” Als het van onze schepen van Milieu afhangt, wordt het beleid inzake de zorg en aandacht voor wilde dieren dat de voorbije jaren gevoerd werd, met volle overtuiging verder gezet. We denken hierbij aan realisaties zoals:

  • Subsidies voor nesten voor de boerenzwaluw,
  • Plaatsen van eekhoorntjesbruggen in het kader van het onderzoeksproject ‘Dieren onder de wielen’ van Natuurpunt,
  • Afsluiten van straten voor de paddentrek,
  • Afsteken van oeverwanden voor ijsvogels
  • Creëren van zwaluwwanden,
  • Plaatsen van signalisatie voor overstekende reeën en het onderzoeken van andere maatregelen om verkeersongevallen te vermijden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is