Snoeien bomen Laarsveld – een nieuwe techniek

Op 18 november 2015, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid
snoeien bomen laarsveld

De bewoners hebben het zeker gezien, op 17 november werd gestart met het snoeien van de bomen op het Laarsveld.  Tevens zullen ze ook gemerkt hebben dat er een andere snoeiwijze wordt gehanteerd, de bomen worden niet meer gekandeleerd zoals voordien.

Een woordje uitleg van schepen van Milieu Bart Julliams, de trekker van dit project :

 

De snoeiwijze :

Een aantal takken onderaan de kroon worden weggehaald en verder wordt de kroon ‘uitgelicht’.

Deze eerste fase zal niet voldoende takken wegnemen, vandaar zullen er in een tweede fase nog meer takken weggehaald worden.  Het snoeien gebeurt bewust in 2 fasen, gezien het niet verstandig is om een takkenkrans in z’n geheel weg te nemen, omdat er dan teveel snoeiwonden vlak bij elkaar zitten waardoor de sapstroom naar de kroon te beperkt is.

Er wordt gestart met de takken aan de straatkant. In een 2de fase (2016) worden de takken van het voetpad gesnoeid. Door de typische schuine inplanting van de takken bij Carpinus moeten er niet zo veel takken weggenomen worden aan de basis. Op die manier verkrijgen we een vrije doorrijhoogte van 4m20, met het grote voordeel dat we niet om de 8 jaar de ganse boom moeten ‘kandelaren’ en we we een meer ‘open’ straatbeeld krijgen.

De kroon wordt zoveel mogelijk intact gehouden. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal er ingegrepen worden.

 

De voordelen :

Er blijft een boom staan met een natuurlijke kroonvorm (ook ecologisch interessanter)
Naar tijdsbesteding toe is deze ingreep veel beperkter
Minder snoeiafval
Kans op zonnebrand aan de stam is heel klein

 

 

Een aantal bomen zullen tevens geveld worden (5-tal).  Deze staan pal onder een verlichtingspaal en hebben vanuit praktisch oogpunt geen meerwaarde.

 

Bart Julliams

Schepen van Milieu (N-VA)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is