Stadsdebat Geel. We bepalen mee de toekomst van Geel…

Op 23 september 2015, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Stadsontwikkeling
stadsdebat Geel

Op donderdag 17 september ging, als onderdeel van het gedeeltelijk herzien van het Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan (G.R.S.), het eerste stadsdebat van start. Schepen Bart Julliams gaf een duidelijke, transparante openingsspeech zodat iedere aanwezige vanaf de eerste minuut mee was in het globale verhaal en de doelstelling van het debat.

De aanwezige N-VA raadsleden werkten  samen met de talrijk aanwezige Gelenaars actief mee aan het uitzicht van ons toekomstige Geel en dit via rechtstreekse input. In 2016-2017 zullen de resultaten van deze uitgebreide brainstorming gebundeld worden en voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

In het kader van G.R.S. werden reeds  debatavonden gehouden in Ten Aard en St Dimphna waar de bewoners hun wensen en meningen konden ventileren op voorgestelde stellingen zowel als nieuwe ideeën poneren over hoe zij Geel wensen te zien evolueren de volgende decennia. Het ruim vooraf, in diverse media aangekondigde stadsdebat ging hier verder op in. Gelenaars van her en der bevolkten de verschillende werkgroepen en gingen aan de slag.

Thema’s zoals "Wonen en werken", "zorg", "onderwijs" en "cultuur" kwamen aan bod.  De meer dan 100 aanwezigen gaven dan ook gretig hun mening hierover in zeer  boeiende discussies. Na de sessies werden de concepten en opmerkingen gebundeld door een team van experten en meegedeeld aan de volledige zaal.

Het bestuur had tevens  gezorgd voor een ludieke noot in de gestalte van Luc Stevens & Dirk Kenis, die de ganse zaal meermaals  hilarisch kregen door hun eigen GRS voorstellen met een vette knipoog naar bestaande situaties in Geel. Burgemeester Vera Celis trakteerde na afloop de deelnemers op een frisse pint. N-VA Geel wenst iedereen te bedanken voor de zeer actieve inbreng.

Wij kijken al uit naar het vervolg…..

 

Benny Eyckmans
Fractievoorzitter
N-VA Geel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is