Startvergadering Project Trage Wegen

Op 30 oktober 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Stadsontwikkeling, Trage Wegen

2014, N-VA Geel heeft beloofd werk te maken van de herwaardering van de trage wegen. Dit is uiteraard in het bestuursakkoord gekomen. Het startschot is gegeven. N-VA Geel voert uit wat ze heeft beloofd. Het eerste infomoment voor het Trage Wegen project Geel is een feit.

Hanne Govaers legde de aanwezigen uit wat de bedoeling van het project is. Eerst gaan vrijwilligers de trage wegen in een aantal deelgebieden van Geel inventariseren. Dit is een logische eerste stap bij het herwaarderen van de trage wegen. Nadien gaan de de medewerkers van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete aan de slag met al de verzamelde gegevens en brengen dit in kaart. Eens dit gebeurd is, komt een evaluatiefase. Hier gaan we samen met de inwoners actief op zoek naar de kansen, knelpunten en oplossingen. Een participatieve oefening, want de trage wegen zijn er immers voor de lokale inwoners. Hier volgt dan een gemeentelijk beleidsplan voor trage wegen uit. Een werkstuk, waar het bestuur van de stad Geel nadien mee aan de slag kan.

Er zijn voor de geïnteresseerden nog infomomenten in Oosterlo en in Punt. Meer informatie is te vinden op de site van de stad Geel: http://geel.be/product.aspx?id=3398

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is