Van woonwijk naar speelwijk

Op 2 maart 2017, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Stadsontwikkeling

In de verkaveling van de St Barbarastraat werd bij de aanleg, 10 jaar geleden, het voorziene speelpleintje over het hoofd gezien. N-VA raadslid Benny Eyckmans deed daarom een bevraging bij de wijkbewoners en 91% van de ondervraagden gaf aan dat ze meer kleur en speelgelegenheid voor de deur wensten te krijgen.

Onze raadsleden interpelleerden daarop de bevoegde schepen in de gemeenteraad  en bepleiten om hiervoor de nodige budgettering te voorzien tijdens het conclaaf vorig jaar. Door samenwerking tussen de diensten van ruimtelijke ordening , openbare werken en de groenambtenaar werd uiteindelijk beslist om de werken alsnog uit te voeren.

N-VA staat als partij voor inspraak van de burger. Daarom werd er dan ook voor gekozen om een inspraakmoment te voorzien waar de bewoners input konden geven over hoe ze het pleintje ontwikkeld wilden zien. Onze groen- en speelpleinambtenaar gingen aan het werk en leverden een inspirerend multifunctioneel stukje groen af. Zo werd een woonwijk een speelwijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is