Pieter Cowé

25 jaar en al heel wat geschiedenis geschreven

 

Pieter Cowé (21/03/1993) is een Gelenaar in hart en nieren. Historicus van opleiding, stichter en voormalig voorzitter van Jong N-VA Geel en sinds 2010 bestuurslid van onze lokale afdeling. In 2012 zette hij een zeer mooie score neer en dat wil hij wat graag nog eens overdoen.

Pieter heeft de afgelopen 6 jaar heel wat politieke ervaring opgedaan als lid van de Gemeente- en Politieraad. Ook fungeerde hij als OCMW-raadslid en zetelde in het Bijzonder Comité Sociale Dienst en Vast Bureau. In 2015 werd hij OCMW-ondervoorzitter. We mogen dan ook gerust stellen dat hij de afgelopen legislatuur een indrukwekkend parcours heeft afgelegd en dit reeds op zijn vijfentwintigste.

“Ik heb voor N-VA gekozen omdat ik geloof in hun gemeenschapsvormend maatschappijmodel, hun verhaal van rechten en plichten, hun sociaal en economisch perspectief en hun aandacht voor veiligheid. De voorbije jaren heb ik mij als OCMW-ondervoorzitter sterk toegelegd op lokale sociale thema's. Op gebied van welzijn en gezondheid, werd in deze bestuursperiode heel wat verwezenlijkt.” Jeugd, Sport, Toerisme, Cultuur en Evenementen zijn andere domeinen die Pieters interesse wegdragen. 

Hij is actief als oud-leider bij KSA Berkven en springt al eens graag op de fiets voor een stevige rit met vrienden. Ook houdt hij graag eens halt in één van zijn Geelse stamkroegen.

Deze geëngageerde jongeman wil zich samen met de N-VA-ploeg de komende bestuursperiode opnieuw inzetten voor een veilig en welvarend Geel.