Voorstel dorpsplein voor Winkelomheide

Op 20 mei 2016, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Stadsontwikkeling
Dorpsplein Winkelomheide

De plannen om de terreinen van de kleuterschool te verkopen zorgen sinds enige tijd voor grote ongerustheid bij de dorpsbewoners van Winkelomheide. Het perceel van de kleuterschool wordt immers al lang gezien als een extra ruimte die kan gebruikt worden bij evenementen van o.a. het ontmoetingscentrum (parking, kermis, straat BBQ, enz.).

In januari 2016 trok de N-VA schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Julliams reeds naar het ontmoetingscentrum om in dialoog te gaan met de dorpsbewoners en te luisteren naar hun grieven. Ook de N-VA gemeenteraadsleden Veerle Verhaegen, Patrick Graux en Silvy Sterckx fungeerden als een continue spreekbuis voor hun dorpsgenoten.

Het grote probleem in het hele dossier was dat de opbrengst van een mogelijke verkoop van die gronden reeds voor de aanvang van de legislatuur was opgenomen in de meerjarenbegroting om de bouw van de lagere school gedeeltelijk te financieren. Een bedrag dat niet zomaar kon geschrapt worden omwille van het strikte financieel beleid dat moet gehandhaafd worden om the stadsschuld verder af te bouwen.

Na maanden werken in stilte en overleg met de betrokken stadsdiensten is er echter een oplossing. Door een optimale ruimtelijke planning is er de mogelijkheid om beide aspecten met mekaar te verzoenen. Een klein deel zal verkaveld worden naar aangename grondgebonden eengezinswoningen, waardoor de opbrengst kan gebruikt worden voor de lagere school, maar het grootste deel wordt gevrijwaard en zal ingericht worden als dorps- en speelplein (met plaats voor parking, kermis, enz.). Bovendien is er ook de mogelijkheid om de bestrating anders in te richten zodat er nog meer ruimte vrijkomt voor het dorpsplein.

Schepen Bart Julliams heeft op 20 mei 2016 de plannen voorgelegd aan de voorzitter van het ontmoetingscentrum die enorm verheugd was met het nieuws. De bevolking van Winkelomheide zal de plannen te zien krijgen op de infomarkt in het kader van het GRS op 14 juni en kunnen ook de burgers hun inbreng geven op dit uitgewerkt project. Ondertussen zijn ook de stadsdiensten volop bezig met de verdere uitwerking van de plannen met het oog op een snelle realisatie.

Winkelomheide heeft dus eindelijk zicht op het dorpsplein waarop ze al zo lang hoopten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is