Waar komt de ring rond Geel?

Op 20 november 2018, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Mobiliteit

Het antwoord op die vraag laat nog even op zich wachten, maar meer dan tweeduizend burgers, hoofdzakelijk uit Geel en Mol, hebben via de online bevraging van de provincie Antwerpen hun mening gegeven over de regionale ontsluiting. Het was dan ook een weelde aan informatie en suggesties die op 20 november 2018 aan de geïnteresseerden getoond werd tijdens het infomoment in De Werft.

Net zoals tijdens vorige informatiesessies konden de talrijk opgekomen aanwezigen nog extra opmerkingen maken op de gepresenteerde informatie. Er werd door de aanwezigen gevraagd om verduidelijking, zowel qua inhoud als qua procedure, en er werd natuurlijk ook gediscussieerd en gedebatteerd over wat nu de beste optie zou zijn voor Geel en de omliggende gemeentes.

Wat vooral aangenaam was om vast te stellen, was het feit dat er bovenop het Noord en het Oost tracé, dat de provincie in de bevraging zelf naar voor geschoven had, nog vijftien andere tracés op de pancarten te zien waren. Elk van deze varianten was afkomstig van deelnemers aan de enquête en was door de provincie netjes voorzien van aandachtspunten.

N-VA Geel blijft het dossier van de regionale ontsluiting steunen en houdt vast aan het partijstandpunt dat het doorgaand (vracht)verkeer op een structurele manier uit onze dorpskernen moet geweerd worden. Het sluiten van de ring is dan ook de logische stap, maar dat moet dan wel gebeuren op een manier die aanvaardbaar is voor alle Gelenaar. Daarom ook dat wij als partij intensief overleg met de burger als een absolute vereiste hebben toegevoegd aan deze procedure.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is