Wat ruist daar in het struikgewas? De Chinese Wolhandkrab!

Op 8 juni 2016, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid
Informatie

Recente persberichten over de "huiveringwekkende" Chinese Wolhandkrab hebben tot heel wat ongerustheid geleid bij een deel van de Geelse bevolking. Daar is echter geen enkele reden toe want de diertjes zijn niet giftig of gevaarlijk. Wel in tegendeel, ze zijn blijkbaar eetbaar en nog lekker op de koop toe.

Door de recente hevige regenval en de daaruit volgende overstromingen zijn de krabben in de buurt van een aantal woningen gekomen, maar dat wil niet zeggen dat de beestjes pas nu in onze regio verschenen zijn. De Chinese Wolhandkrab is immers sinds 1930 al aanwezig in Vlaanderen en breidt sindsdien haar leefgebied langzaam uit door het gebrek aan natuurlijke vijanden. De soort wordt niet actief bestreden omdat ze, afgezien van enkele kleine locale problemen, niet echt tot overlast leidt.

Meer informatie over de soort kan je vinden via http://www.natuurinjebuurt.be/~/media/Files/Themas/Soortenbescherming/Ov.... Een heerlijk recept voor Chinese Wolhandkrab is beschikbaar op http://www.combinatievanberoepsvissers.nl/visrecepten/recepten-met-wolha.... Smakelijk!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is