Gezondheid

Nieuws over dit onderwerp

Het gaat goed met de Geelse senioren.

De stad Geel voerde in samenwerking met de Geelse Seniorenraad en Vrije Universiteit Brussel een onderzoek uit om de behoeften van 60-plussers in de stad in kaart te brengen. In dit voorjaar gingen …