Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 15 mei 2019, over deze onderwerpen: Gezondheid, Onderwijs, Sport

Onder impuls van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters maakt de Vlaamse Regering werk van actieve en gedeelde speelplaatsen. Ze maakt 1,728 miljoen euro vrij om 114 schoolspeelplaatsen avontuurlijker en beweegvriendelijker te maken. Het is ook hun bedoeling om de speelplaatsen voor sport en …

Op 19 september 2018, over deze onderwerpen: Gezondheid

Op zondag 23 september is het stadhuis uitzonderlijk geopend. Ieder die het wil kan zich dan gratis laten registreren als orgaandonor. Zo kun je er zeker van zijn dat na je dood jouw organen gebruikt zullen worden om andere levens te redden. In België is iedereen die sterft automatisch orgaandonor …

Op 5 augustus 2018, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Gezondheid, Mobiliteit

Op zaterdag 4 augustus organiseerden verschillende Miss Fashion finalistes, waaronder de Geelse Shani De Peuter, een inzamelactie van plastic dopjes op de markt in Geel. De opbrengst gaat naar de vzw 'Belgisch Centrum voor Geleidehonden' die deze dopjes verkoopt aan een recyclagebedrijf dat er …

Op 11 maart 2018, over deze onderwerpen: Gezondheid, OCMW-raad en sociaal beleid

Op vrijdag 2 maart vond in De Waai het ‘Seniorencongres’ plaats, georganiseerd door de Geelse Seniorenraad. Zo’n 150 oudere en minder oudere deelnemers discussieerden er over het Geelse seniorenbeleid. N-VA-ondervoorzitter van het OCMW, Pieter Cowé, toont zich tevreden over de manier waarop onze …

Op 22 december 2017, over deze onderwerpen: Gezondheid, OCMW-raad en sociaal beleid

Op maandag 11 december heeft ons N-VA-gemeenteraadslid Evelien Lievens aan de Geelse schepen voor sociaal beleid gevraagd om werk te maken van de invoering van de European Disability Card in Geel. Op vertoon van deze kaart kunnen personen met een handicap aantonen dat ze een handicap hebben, en …

Op 27 november 2017, over deze onderwerpen: dorp in de stad, Gezondheid, OCMW-raad en sociaal beleid

De stad Geel voerde in samenwerking met de Geelse Seniorenraad en Vrije Universiteit Brussel een onderzoek uit om de behoeften van 60-plussers in de stad in kaart te brengen. In dit voorjaar gingen een 60 tal senioren-vrijwilligers op pad om de Geelse senioren te bevragen op basis van een …