Sociale huisvesting

Nieuws over dit onderwerp

Een persoonlijke kijk op de gemeenteraad...

Tijdens de OCMW-raad van 4 juni 2020 werden de doelstellingenrealisatienota en jaarrekening van 2019 goedgekeurd. Deze tonen dat het lokaal bestuur sterk inzet op sociaal beleid in al haar facetten …

125.000 euro subsidies voor de Geelse Huisvesting

Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele maakt de Vlaamse regering 10 miljoen euro vrij voor sociale huisvestingmaatschappijen. “Met deze middelen wil ik de maatschappijen extra …