18 oktober : dag van de trage weg én officiële opening speelbos :

Op 24 oktober 2015, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Trage Wegen, Verenigingsleven
Opening Speelbos Engels Kamp

Meer dan 2 jaar heeft schepen Bart Julliams (N-VA) gewerkt aan dit dossier waarbij sport , spel , jeugd, natuur en geschiedenis, werk en sociale economie met elkaar verweven zijn.

Dit  bevoegdheidsdomein overschrijdende huzarenstukje werd samen met diverse partners tot stand gebracht. O.a. met Agentschap natuur en bos , K.erf , Defensie ,sociale tewerkstelling ,  OCMW, Thomas More. Ook was er een samenwerking tussen verschillende diensten hiervoor, met dienst Jeugd (schepen Nadine Laeremans), en de diensten van Milieu, Ruimtelijke ordening, Werk en Sociale Economie, enz.. ook de Kindergemeenteraad, de Jeugdraad en de MiNaraad werden nauw betrokken.

Schepen Julliams coördineerde alles, met dit prachtig resultaat tot gevolg. Fantastisch teamwork over de beleidsdomeinen heen om er een geweldige dag van te maken.
 

Exact één jaar geleden waren onze NVA mandatarissen al ingegaan  op de oproep van onze Schepen en fractievoorzitter Benny Eyckmans, om mee de 300 meter toekomstige  trage (spoor)weg vrij te maken , dit passend in het ontwerpplan waar zondag 18 oktober 1500 grote en kleine bezoekers kwamen genieten.

 
De vele bezoekers, de spelletjes met de jeugddienst en de aanwezige jeugdverenigingen maakten er een grote Vlaamse kermis van.  Schepen Bart Julliams en schepen Nadine Laeremans vertelden het verhaal van het speelbos en bedankten de mensen.
Akabe de Pioen kregen een speciale sleutel en daarna werd het lint doorgeknipt met een vertegenwoordiger van Defensie en Burgemeester Vera Celis. Eindelijk was het toen tijd om te spelen.

 

Niet onbelangrijk nieuws is dat het speelbos werd gefinancierd met een deel van de middelen die door de nutsmaatschappij ter beschikking werden gesteld aan de stad Geel voor het verwijderen van de bomenrijen aan o.a. Industrieweg en Amocolaan.  Afspraak in deze was dat de ter beschikking gestelde middelen zouden gebruikt worden voor een ecologisch project.  Waar we kunnen stellen dat het Speelbos de perfecte keuze is.

 

 

Benny Eyckmans

Fractievoorzitter.

 

Hierna het verhaal van beide schepenen :

Dag jongens en meisjes, dag fijne mensen,

Graag heten wij jullie namens het stadsbestuur hartelijk welkom. Vandaag openen we  officieel het speelbos Engels Kamp en we zijn enorm blij dat jullie in grote getallen naar hier gekomen zijn om het speelbos mee in te spelen. En dat vooral onze kinderen en onze jeugd hier zijn. Want kinderen en onze jeugd zijn de toekomst en daar willen we als stad in investeren en de waarden die we ze hier willen meegeven bepalen voor een deel hoe hun toekomst  er verder gaat uitzien.

Lang geleden toen de oma’s en opa’s nog jonge papa’s en mama’s waren werd er hier op deze plaats een legerkamp gemaakt.

Engelse soldaten konden hier hun legermateriaal ophalen wanneer het Oorlog zou worden. Via een spoorlijn werden vrachtwagen en groot materiaal aangevoerd om dan opgeslagen te worden in de grote hangars. Daarna werd het een grote opslagplaats voor het Belgische leger.

De soldaten zijn weg gegaan en de natuur heeft het domein overgenomen. Vorig jaar zijn we tijdens de dag van de trage weg met zijn allen de spoorweg terug gaan vrijmaken en gestart om er een speelbos van te maken.

Spelen is belangrijk ! Naar hartenlust kunnen spelen in de gezonde buitenlucht, spelen in een bos waar je je fantasie de vrije loop kan laten gaan door kampen te bouwen, te ravotten en in bomen te klimmen. Hier in dit speelbos kan dat allemaal.  Onze kinderen, onze jongeren en onze  jeugdverenigingen, en onze jeugdraad , die vragende partij zijn om meer Groen en speelruimte te voorzien in Geel krijgen er vandaag in een klap meer dan 5 hectare bij om zich in uit te leven.

Er werd ook extra gekeken naar de toegankelijkheid en de bereikbaarheid zowel per fiets als te voet. Zo is het de bedoeling ook op termijn de aansluiting te maken aan de fietsostrade.

We zorgden ook voor “speciale boomfietsrekken” en voor grote sterke picknick tafels  !

Wat betreft de toegankelijkheid hadden we extra aandacht ook voor onze jeugdvereniging, AKABE DE PIOEN die hiernaast gevestigd zijn. Voor hen hebben we een speciale sleutel laten maken voor de zijdeur. Ik ga hen dan ook nu officieel die speciale sleutel overhandigen, dat zij heel gemakkelijk ook van het speelbos kunnen genieten.

We vroegen aan de studenten van de professionele bachelor bouwkunde van Thomas More om al de leuke speeltoestellen uit te denken en dan ook echt te maken en te plaatsen. Ze deden zo in de praktijk wat ze op school hadden geleerd. Een geslaagde samenwerking!

Ook is er aandacht voor de dieren en planten! We hebben veel aandacht voor het verhaal van de beschermde rode bosmier, maar gaan ook nog binnenkort meer vertellen over de natuur in dit stukje van de kempen .

U zag misschien ook wel de tank staan? Die tank wil het startpunt zijn om te leren over de geschiedenis. De geschiedenis van Geel, de geschiedenis van de koude oorlog. Ook hier gaan we de komende tijd nog veel over vertellen….

En zo zijn we weer bij het begin… bij de geschiedenis. We hopen dat de kinderen van Geel en omstreken hier een leuke tijd gaan hebben, samen met iedereen die hier komt wandelen en genieten  die hier op ontdekking kunnen komen en ook een beetje kunnen leren over het verleden en over dit mooi stukje natuur.

Rest mij nog iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel erg te bedanken . We zijn er twee jaar mee bezig geweest dus

Ruth Moors en Luc Ritzen, Jean de Ghellinck , Guy Bals en zijn collega’s vanuit Defensie

Onze bijzondere veldwachter Frans Nietvelt

Hildegarde Quintens en Manu Vermeulen van ANB

Onze kindergemeenteraad en de jeugdraad en het dagelijks bestuur van de jeugdraad die ons bijstonden

De Voltallige jeugddienst en dan met name Gunther, Roxanne, Yasmine, Marijn, Pascal en Sofie

Het team van het archief en de erfgoedcel K.Erf.

 

 

Danny Busschots, Lieve Gios , An Poelmans en de Studenten bachelor Bouw Thomas More:

Aannemer Braspenning-Schrauwen: Raf Braspenning + de jongens die het werk op het terrein uitvoerden: Jeroen Geerts en Daan Bruijns.

vzw De Sprong: begeleiders Koen en Kim

Studiebureau Landmax: voornamelijk Raf Kempen, Frédéric Gabrys

En dan nog een speciale vermelding voor Lut Theeuwkes voor de prachtige affiche, Kristien Luyckx die het allemaal in woord omzette en Bart de Boel en Greet Verwerft mijn linker en rechterhersenhelft in de uitwerking van dit project …

En tot slot het Zeuntcomité.

 

Veel speelplezier

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is