Verenigingsleven

Ondanks allerhande trends en maatschappelijke verschuivingen, blijft het verenigingsleven in zijn traditionele vorm het goed doen in Geel. Het is niet omdat tegenwoordig ‘internet overal’ beschikbaar is, dat we allen vastgekluisterd zitten achter onze computerschermen en het daglicht niet meer zien. Misschien hebben we zelfs meer dan ooit behoefte om elkaar te ontmoeten rond gezamenlijke interesses of om met leeftijdsgenoten op te trekken en daar biedt het verenigingsleven een uitweg voor. 

Wat het plaatselijke verenigingsleven bijzonder waardevol maakt, is dat het gedragen wordt door burgers die spontaan initiatief nemen en zich voor alle aspecten van de werking verantwoordelijk voelen. Het zijn vrijwilligers pur sang, die wars van enig eigenbelang zorg dragen voor hun leden, vrienden, activiteiten en hun vereniging. 

N-VA Geel wil daarom het verenigingsleven ten volle ondersteunen. 

Nieuws over dit onderwerp

Popraad Geel

Vanavond organiseerden we, in samenwerking met VI.be en onze intergemeentelijke samenwerking Stuifzand,voor de eerste keer een Popraad in Geel. Onze schepen van Cultuur, Pieter Cowé, bracht iedereen …