Stad Geel luistert naar senioren in ‘Seniorencongres’

Op 11 maart 2018, over deze onderwerpen: Gezondheid, OCMW-raad en sociaal beleid
Seniorencongres Geel

Op vrijdag 2 maart vond in De Waai het ‘Seniorencongres’ plaats, georganiseerd door de Geelse Seniorenraad. Zo’n 150 oudere en minder oudere deelnemers discussieerden er over het Geelse seniorenbeleid. N-VA-ondervoorzitter van het OCMW, Pieter Cowé, toont zich tevreden over de manier waarop onze stad erin slaagt om senioren bij het lokale beleid te betrekken.  
 
De Geelse Seniorenraad organiseerde begin deze maand een Seniorencongres. De directe aanleiding vormde het ‘Seniorenbehoeftenonderzoek’, gebaseerd op enquêtes die afgenomen werden bij zo’n 600 Geelse senioren.
 
Uit de enquête kwamen een aantal interessante bevindingen naar boven. Zo is het belangrijk dat Geelse senioren in de verschillende fasen van hun levens in andere woonvormen wonen. Om langer thuis wonen te promoten dient de woning ook aangepast te worden aan de behoeften van de senioren. “Het beleidsplan Ruimte van onze N-VA-schepen Bart Julliams faciliteert meer diverse woonvormen, zoals een zorgwoning of een kangoeroewoning”, benadrukt Pieter Cowé. 
Voorts bleek uit het onderzoek dat de Geelse senioren de contacten in hun buurt ervaren als zeer positief en ze vinden het ook prettig wonen in hun buurt. Toch neemt het aantal contacten af. Pieter Cowé: “Daarom zet ons lokaal bestuur in op Buurtzorgnetwerken om de mensen in de buurten terug hechter met elkaar te verbinden”.
 
De resultaten uit het onderzoek bleken een positief beeld weer te geven. Zo is het gezinsinkomen van de Geelse senioren de laatste jaren gestegen. De huidige generatie 60-plussers is ook gezonder en ervaart minder problemen bij dagdagelijkse handelingen. De Geelse senioren zijn vaak positief over de beschikbaarheid van voorzieningen in de buurt. De meesten geven aan zich veilig te voelen in onze stad.
 
Qua eenzaamheid bij senioren merken we een sterke daling. Met 6,3 procent ernstige eenzaamheid bij 60+'ers scoort Geel het laagste van de meer dan 200 uitgevoerde SBO's in Vlaanderen. “Toch moeten we als Lokaal Bestuur net voor deze mensen extra aandacht hebben en juist hen proberen te bereiken met ons breed aanbod aan dienst- en hulpverlening”, benadrukt Pieter Cowé. 
Na een uiteenzetting over het Seniorenonderzoek werden de aanwezige 60+'ers ingedeeld in verschillende focusgroepen waarin ze met elkaar discussieerden over het lokale seniorenbeleid. “Het was een zeer interessante dag, met veel interactie tussen de geëngageerde senioren. Een voorbeeld van hoe wij als lokaal bestuur participatie en inspraak faciliteren”, vertelt Pieter Cowé, “We kijken uit naar het vervolg van deze dag, want de Seniorenraad gaat met alle suggesties aan de slag om tegen het najaar naar buiten te komen met een memorandum.”
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is