Patrick Engelen

Creatieve duizendpoot waar muziek in zit

Patrick Engelen is 55 jaar en gehuwd met Suzie.

In de voorbije legislatuur heeft hij zich als gemeenteraadslid alleszins niet onbetuigd gelaten. Als directeur van een Geelse basisschool was het voor de hand liggend dat hij zou inzetten op (fiets-) veiligheid, meer bepaald in en rondom de schoolomgeving. Het BuurtInformatieNetwerk (B.I.N.) in Holven kwam er onder impuls van Patrick en enkele N-VA-collega’s. En als muzikant en ex-jeugdleider kregen ook de vele verenigingen (jeugd, muziek, cultuur) zijn bijzondere aandacht. In het kader van dierenwelzijn dacht hij mee rond de hondenweides.

Het onderwijs was en is nog steeds een domein dat hij nauwgezet opvolgt en ook hier heeft hij, als voormalig leerkracht en nu directeur, op het beleid kunnen wegen. “Elk kind dient alles te krijgen wat nodig is, om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Talenten moeten zodoende aangeboord en ontgonnen worden.” aldus Patrick.

Als fervente globetrotter is het voor hem een noodzaak dat straten en wegen er netjes bij liggen. Zo heeft hij ook een aanzienlijk aandeel in de (uiteindelijke) heraanleg van de Pallo. Alsook de realisatie, met zijn insteek, van de Geelse mobilhomeplaats blijkt duidelijk een toeristische meerwaarde voor onze stad.

Erfgoed en de plaatselijke Geelse geschiedenis moeten onder de aandacht gehouden worden. In 2019 trekt hij volop mee de kar om de 75ste verjaardag van de bevrijding van Geel op een waardige manier te vieren.

Uiteraard is het werk nog niet af, maar Patrick vindt binnen het N-VA-programma en de N-VA-ploeg de speerpunten terug die nodig zijn voor een goed bestuur voor de volgende 6 jaar.