Tom Corstjens

Toekomst verzekerd

Tom Corstjens is al vele jaren vriend, sponsor en lid bij KSAV Sint-Dimpna, bij zwemclub ZGeel en andere organisaties. Daarnaast ontfermt hij zich al 25 jaar over de verzekeringen en financiën van vele Gelenaars bij ‘Corstjens Verzekeringen’.

In de toekomst wil Tom zijn kennis en expertise ook voor de stad Geel inzetten. “Ik zou de financiën van Geel graag van naderbij opvolgen”, aldus Tom Corstjens. Voorts zegt hij te willen meewerken aan een welvarend en ondernemend Geel, waar groei en jobs gecreëerd worden. “Als handelaar in Geel volg ik de lokale economie op de voet. Het is bijzonder belangrijk dat er voldoende aandacht bestaat voor de lokale economie en middenstand”, zegt Corstjens.

Niettemin gaat het politieke engagement van Tom Corstjens verder dan enkel financiën en economie. Hij woont al zijn hele leven in Geel, is getrouwd en vader van twee tienerdochters. Hij is goed op de hoogte van wat er leeft en speelt in Geel. “Ik hou van deze stad, maar ben niet blind voor de problemen die er zijn. Iedere inwoner van Geel zou fier moeten kunnen zijn op zijn of haar stad. Iedere inwoner of bezoeker zou met een glimlach en veilig gevoel door Geel moeten kunnen stappen”.

Tom Corstjens: “Ik zou liegen mocht ik voor alle problemen een oplossing hebben, maar spreek wel de waarheid als ik zeg dat ik een antwoord wil. Ik ben, kort gezegd, ook op zoek naar de oplossing voor een ideaal Geel. Vrij denken en luisteren naar de Gelenaar is de basis van onze oplossing

N-VA Geel heeft intussen voldoende bestuurservaring opgedaan, wat zij bewijst in de huidige legislatuur.  Er valt nog ontzettend veel te veranderen, maar ik ben er van overtuigd dat dit enkel met de volledige ploeg van N-VA Geel kan en zal lukken”.