Nieuws

Alle nieuwsitems

Al sinds 2012 ijveren N-VA-gemeenteraadsleden Benny Eyckmans en Patrick Engelen voor een heraanleg van Pallo, een zijstraat van de Nieuwstraat. Pallo was lange tijd toonbeeld van ruimtelijke verrommeling, met vele verzakkingen en ongelijke klinkers. Na veelvuldig overleg met de bewoners, worden de …

Op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Stadsontwikkeling, Veiligheid

In de stedenbouwkundige verordening rond parkeren wordt het Geelse beleid inzake het parkeren en het stallen van auto’s en fietsen vormgegeven. Al langer is het vraagstuk van parkeerverplichtingen een heikel punt in Geel. Onze schepen van ruimtelijke ordening, Bart Julliams, samen met Pieter …

De krant Het Nieuwsblad neemt in haar “Grote gemeentetest” de Vlaamse gemeenten onder de loep. In deze test scoort onze stad opvallend goed. Geel krijgt een score van 7,23 op 10, en staat daarmee op de 32e plaats in de rangschikking van 308 Vlaamse gemeenten. Opvallend is de uitmuntende score van …

Op 20 december 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid

De Vlaamse Regering heeft de investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer opgetrokken tot recordhoogte en dat zal ook voelbaar zijn in Geel. De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer bevat goed nieuws voor de mobiliteit in onze gemeente. “Vlaanderen heeft nog nooit zoveel geïnvesteerd …

  Het Geelse stadsbestuur is er in 2018 weer in geslaagd om een begroting in evenwicht voor te leggen. Er wordt ingezet op een verdere afbouw van de Geelse schulden en op kostenefficiënte stadsdiensten en stadsgebouwen. Daarnaast wordt werk gemaakt van nieuwe en duurzame investeringen. Hierbij …

N-VA-schepenen Bart Julliams en Pieter Verhesen plannen om projectontwikkelaars bij grote bouwprojecten aan te moedigen tot het mogelijk maken van een systeem van autodelen. Op die manier willen onze schepenen ervoor zorgen dat de verkeersdrukte in het stadscentrum op termijn binnen de perken …