Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 27 april 2022, over deze onderwerpen: Cultuur, Stadsontwikkeling

Het interieur van de Sint-Amandskerk wordt opgeknapt! De werken zijn alvast gestart. De muren worden geïnjecteerd tegen opstijgend vocht, het zeer waardevolle houten meubilair krijgt een houtwormbehandeling en het pleister- en schilderwerk wordt ontzilt en hersteld. Ook worden onder meer de vloeren …

Op 30 november 2021

De Vlaamse overheid voorziet een investering van ongeveer € 20 miljoen in de renovatie van Ziekenhuis Geel. Met deze middelen zal het ziekenhuis drie diensten volledig vernieuwen. In 2022 start de bouw van drie bijkomende verdiepingen bovenop de bestaande zijvleugel die nu het revalidatiecentrum …

Op 18 november 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening, Sport

De stad gaat samen met buurtbewoners, de investeerdersgroep Leunen Invest en voetbalclub ASV Geel werken aan een toekomstvisie voor het stadion aan de Leunen. Zo moet het stadion een invulling krijgen die een meerwaarde biedt voor omliggende wijken en buurtbewoners en ook het bestaande aanbod van …

Op 28 oktober 2021, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

De komende maanden zullen er een honderdtal asielzoekers door Fedasil opgevangen worden in jeugdheem Zonnedauw in Larum, daarvan werd het stadsbestuur door de federale overheidsdienst op de hoogte gebracht. Het betreft een overeenkomst tussen een private eigenaar en Fedasil, het stadsbestuur is dus …

Op 7 juni 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Jong N-VA, Partij

Op 1 juli 2021 zal Marleen Verboven haar mandaat als Geels schepen neerleggen. Haar bevoegdheden Cultuur, ICT en Internationale Samenwerking zullen worden overgenomen door partijgenoot en huidig fractievoorzitter Pieter Cowé.   Negen bewogen en bevlogen jaren Marleen Verboven stond bij de …

Op 21 april 2021, over deze onderwerpen: Milieu en duurzaamheid, Mobiliteit, Partij, Ruimtelijke ordening, Veiligheid

N-VA-schepen Tom Corstjens, Bart Julliams en burgemeester Vera Celis brachten elk vanuit hun eigen beleidsdomeinen elementen aan die niets anders toelieten dan op 19 april 2021 een duidelijk en gemotiveerd negatief advies te formuleren als college van burgemeester en schepenen van Stad Geel …