De namen zijn bekend

De volgende zes jaar wordt de stad Geel bestuurd door een coalitie van N-VA en CD&V. Vandaag, exact een maand na de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen we met trots onze nieuwe beleidsploeg voorstellen. Een aantal oude bekenden keren terug alsook nieuwe gezichten versterken dit team. Zo zal Tom Corstjens vanaf 1 januari 2019 voor de eerste keer een schepenambt opnemen voor de N-VA.

Als grootste partij levert NV-A opnieuw de burgenmeestersjerp. Burgemeester Vera Celis heeft de volgende bevoegdheden: algemeen beleid, veiligheid, informatie, integrale kwaliteitszorg, communicatie en public relations. Daarnaast wordt in deze legislatuur ook dierenwelzijn de bevoegdheid van de burgemeester.

Schepen Bart Julliams gaat vol enthousiasme verder in de beleidsdomeinen die hij reeds onder zijn bevoegdheid had, aangevuld met nieuwe domeinen zoals stadsvernieuwing. Dit wil zeggen dat Bart ruimtelijke ordening, kernversterking, vergunningen en stadsvernieuwing, klimaat en duurzaamheid, milieu en natuurbeleid alsook trage wegen in portefeuille heeft.

Schepen Marleen Verboven gaat verder het departement cultuur opvolgen alsook internationale samenwerking en ICT.

Zoals eerder aangehaald wordt Tom Corstjens voor het eerst lid van het schepencollege. Tom kan zijn jarenlange ervaring inzetten op de domeinen financiën en begroting, economie en personeel.

Bij de coalitiepartner CD&V gaan de schepenambten naar Ben Van Looveren, Nadine Laeremans, Griet Smaers en nieuwkomer Marlon Pareijn. Griet Smaers neemt als schepen sociaal beleid het voorzitterschap  van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op.

Verdere details kan u vinden onder https://www.geel.be/nieuwe-schepenen-en-verdeling-beleidsdomeinen-bekend

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is